Flytta ut

När du bestämt dig för att flytta är det 3 månaders uppsägningstid på ditt hyresavtal, det gäller alltid från ett månadsskifte så tänk på att säga upp din lägenhet i god tid innan du vill flytta.

  • Säg upp lägenheten
  • Vår bovärd besiktigar din lägenhet
  • Visa din lägenhet för nya hyresgäster
  • Städbesiktning av lägenheten

 

Säg upp ditt hyreskontrakt

Skriv under uppsägningen under "Uppsägning"på första sidan av ditt hyresavtal. Saknar du hyresavtalet kontaktar du Östhammarshem för att få en kopia av avtalet att signera.

Uppsägningen lämnas in till Östhammarshems kontor i Gimo eller skickas till:

Stiftelsen Östhammarshem, Box 26, 747 02 Gimo.

Kom ihåg att ange telefonnummer där vi kan nå dig under uppsägningstiden.

 

Uppsägningstid

Är i de flesta fall 3 hela kalendermånader från månadsskiftet efter du sagt upp lägenheten.

Exempel: du säger upp lägenheten den 15 november. Då börjar uppsägningstiden 1 december och är 3 månader det vill säga till och med den siste februari (hela december, januari och februari).

När vi har fått din uppsägning skickar vi hem en bekräftelse till dig. I bekräftelsen finns även en checklista för flyttstädningen. Tänk på att säga upp ditt elavtal och abonnemang för tv/telefoni/bredband tills hyreskontraktet löper ut.

 

Besiktning av din lägenhet

Vår besiktningsman kommer att kontakta dig för besiktning av din lägenhet, besiktning sker vanligtvis i mitten av månaden.

 

Visning av din lägenhet

Det är du som hyresgäst som visar din lägenhet för intressenter och blivande hyresgäst. De som fått erbjudande om visning kommer att kontakta dig för att boka tid för visning. Om du ska vara bortrest under uppsägningstiden - kontakta oss på 0173-425 50.

 

Städbesiktning och lämna nycklarna

Din lägenhet ska städas innan du lämnar in nycklarna. Städbesiktningen sker vanligtvis under förmiddagen på hyresavtalets sista dag. Den nya hyresgästen har rätt till nycklarna från klockan 12:00 på avflyttningsdagen. Om detta är en lördag, söndag eller annan helgdag, ska nycklarna lämnas innan klockan 12.00 första vardagen efter helgen.

Om du inte har alla nycklar eller städat på ett godtagbart sätt så kommer du att få betala för låsbyte och städning.

 

Flyttbilen

Ta gärna kontakt med din bovärd för att se om flyttbilen kan stå på något bra ställe när ni lastar ut ur lägenheten.

 

Adressändring

Gör flyttanmälan hos Skatteverket, det är gratis och du gör allt direkt i e-tjänsten.