Information om behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss på Östhammarshem att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår hyresgäst, samarbetspartner eller söker jobb hos oss. Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande person.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med vägledningen framtagen av Fastighetsägarna och vår branschorganisation Sveriges Allmännytta. Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-­postadresser.

Läs mer om våra personuppgiftsbehandlingar specifikt enligt nedan:

När du ställer dig i vår bostadskö

När du erbjuds en bostad hos oss

Under hyresförhållandet

När hyresförhållandet är slut

Dina rättigheter

 

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Östhammarshem, Vattentornet 1, 747 02 Gimo, 814400-3111 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

 

Cookies

Våra cookies är endast tillfälliga för sessionshantering, de försvinner när man stänger ner webbläsaren.