Dina rättigheter

Du är välkommen att kontakta oss på info@osthammarshem.se, om du:

har frågor om hur vi behandlar personuppgifter inom Östhammarshem

vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter

vill rätta felaktiga uppgifter

har invändningar mot behandlingen av personuppgifter

vill få dina uppgifter raderade.