Uthyrningspolicy och Riktlinjer för uthyrning

Stiftelsen Östhammarshem, i det följande kallat Östhammarshem har en policy för uthyrning av våra lägenheter. Till denna policy finns riktlinjer som berättar hur vi arbetar. Policyn beslutas av Östhammarshems styrelse.

Riktlinjer för uthyrning finns att läsa i sin helhet här

Uthyrningspolicyn i korthet:

Östhammarshems uthyrning och våra grundkrav:

  • lediga lägenheter annonseras på vår hemsida
  • när du tecknat avtal för en lägenhet nollställs din kötid
  • du kan ställa dig i bostadskön från den dag du fyllt 16 år
  • för att teckna hyresavtal ska du:

- ha fyllt 18 år

- uppfylla kravet på godtagbar inkomst i förhållande till hyran

- kunna visa goda referenser från det senaste egna boendet

- avse att bo stadigvarande och folkbokföra dig på adressen

- ha hemförsäkring

  • du får inte ha:

- hyresskulder

- betalningsanmärkningar

- skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten

 

Östhammarshem genomsyras av vår värdegrund där kunden är i fokus. Vi erbjuder ett tryggt boende med god kvalité och vi ska vid varje tillfälle ge god service och ett gott bemötande. Östhammarshems uthyrningsverksamhet ska vara öppen, tydlig och transparent. På Östhammarshems kontor ges personlig service och information kring allt som rör uthyrningen, våra bostäder och områden.

Denna uthyrningspolicy syftar till att tydliggöra Östhammarshems principer för uthyrning och grundar sig på tillämpliga lagar, Sveriges Allmännyttas skrift: Ansvarfull uthyrning av bostäder och Östhammarshems övergripande affärsstrategier.

Uthyrningspolicyn i sin helhet finns att läsa här.