Uthyrningspolicy

För att bli registrerad som sökande ska en fullständig bostadsansökan göras. I ansökan godkänner Du att kreditkontroll och kontroll med tidigare hyresvärd (som alltid görs för nya kunder) får genomföras. Normalt tillämpas följande grundkrav för att erhålla ett hyreskontrakt hos Östhammarshem:

Fast arbete eller annan långsiktig försörjning, till vilket räknas pension, varaktigt sjukbidrag, arbetslöshetskassa (om Du som sökande har minst 150 dagar kvar)

studier på universitet/högskola (krav antagningsbesked)

Inga hyresskulder

Inga störningar i tidigare boende

Inga betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten

Vid bedömda risker i betalningsförmågan (t ex låg lön) kan borgen från person med ekonomiska förutsättningar accepteras.

Omflyttning

Byte av lägenhet inom Östhammarshem får normalt ske först efter 1 års boendetid.

Byte får inte ske om det finns en skuld i boendet.

Vid eventuellt överslitage som upptäcks vid förbesiktning av lägenheten ska reglering av kostnaden ske före bytet.

Vid grav vanvård av lägenheten får byte ej ske, ej heller om störningar förekommit.

- Byte mellan samma storlek av lägenhet inom samma område godkänns ej.