Miljö & energi

Östhammarshem gör sitt yttersta för att hjälpa och stötta på lokal nivå i kommunen. Vi hyresreducerar våra lokalhyresgäster samt donerar förbrukningsmaterial.

photo-1421435371524-d26441ec7dda

Källsortering

I Östhammarshems soprum får endast de sopor lämnas som det finns angivet kärl för. Återvinningsstationer & -centraler finns på samtliga orter utom i Hargshamn. För öppettider och områden, se blanketter till höger.

Återvinningscentraler i Östhammars kommun

Vid besök på någon av kommunens återvinningscentraler uppmanas samtliga besökare att följa Folkhälsomyndighetens råd, håll avstånd till varandra och besök oss enbart om du är fullt frisk.

?