Vad är det för uppsägningstid som gäller?

Uppsägningstiden är tre (3) månader om inte annat angivits i hyreskontraktet. Din skriftliga uppsägning ska vara oss tillhanda senast den sista i månaden. Vid flytt till äldreboende inom Östhammars kommun tillika dödsfall gäller en uppsägningstid om en (1) månad. En månads uppsägning vid dödsfall kan förlängas till två eller tre på begäran av dödsboet om så önskas.