Allmännyttans klimatinitiativ

Vi är stolta att få meddela att vi är en del av Allmännyttans Klimatinitiativ!

Stiftelsen Östhammarshem har beslutat att gå med i Allmännyttans Klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. Allmännyttans branschorganisation Sveriges Allmännytta har lanserat Allmännyttans Klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen. Läs gärna mer om initiativet här: