Rökförbud från 1 juli

Den 1 juli 2019 börjar en ny tobakslag gälla i Sverige.

Förbudet innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på lekplatser och vissa allmänna platser utomhus. Rökförbudet omfattar rökning och e-cigarretter.

Rökförbudet omfattar även lokaler avsedda för gemensamt bruk i bostadshus.

Det är alltså inte tillåtet att röka: 

  • i trapphus
  • i tvättstugor och andra gemensamma utrymmen
  • lekplatser
  • entréer där allmänheten har tillträde

Fimpa alltid i en askkopp! En skräpfri miljö mår alla bättre av.

Tänk på att röklukt lätt sprider sig genom ventilationsdon och öppna fönster när du röker i din egen lägenhet. Visa hänsyn genom att inte röka på balkongen eller direkt utanför porten.