Var rädd om er & varandra!

Med anledning av rådande hälsoläge i vår omvärld i och med Corona-viruset, är det bra om vi alla hjälps åt att vidta åtgärder och omtanke för att begränsa smittrisken.

Som många troligen sett och hört har Folkhälsomyndigheten nu bedömt smittrisken för covid-19 (Corona-viruset) som hög. Detta har i sin tur gjort att regeringen ålagt begränsningar kring hur vi socialiserar med varandra, för att på så vis försöka begränsa smittspridningen. 

Vi på Östhammarshem har tagit till oss av rådande direktiv. Vi ombokar och avbokar tjänsteresor, exempelvis utbildningar och konferenser, vi kommer att begränsa möten på våra kontor, vi har en dialog med våra entreprenörer kring hur hantering sker ute i våra fastigheter samt att vi stänger våra kontor för spontanbesök. Östhammarshem har även en god dialog med Östhammars kommun, för att på bästa sätt hantera detta. 

Vi kan alla hjälpas åt att försöka begränsa smittspridning, med tämligen enkla medel. Upplever ni symtom, stanna hemma. Var noga med er handhygien, man kommer långt med det. Hosta och nys i armvecket. Hälsa folk välkomna genom ett leende, istället för ett handslag. Tänk på varandra och hjälp varandra att hålla sig friska!

Ni kan läsa mer på https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/  och frågor kring symtom hänvisas till vårdnumret 113 13.