Sanna Erika

Hem genom hela livet

Med goda möjligheter till aktiviteter i såväl vacker kustmiljö som historisk kultur- och bruksmiljö erbjuds här ett trivsamt boende, och en harmonisk fritid, med närhet till både storslagen natur och havets lugn!

Aktuellt

Frågor & svar

Här hittar du våra vanligaste frågor.

Adressändring

När man flyttar behöver man göra en adressändring, samt ändra sin folkbokföringsadress.

Adressändring med eftersändning av post görs via www.adressandring.se och i samband med detta behöver man även göra en flyttanmälan till Skatteverket. Detta görs enklast via deras webbplats, https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan

Andrahandsuthyrning

Man får inte, som hyresgäst, hyra ut sin lägenhet i andrahand utan att Östhammarshem har godkänt det. Sedan första oktober 2019 är en otillåten andrahandsuthyrning förenat med direkt uppsägning utav hyresavtalet. Läs gärna mer under andrahandsuthyrning.

För att få hyra ut sin lägenhet i andrahand behöver en ansökan göras hos oss, blanketten för detta återfinns här!

Autogiro

Ansöker man som hyresgäst om att hyran ska betalas via autogiro, dras pengarna automatiskt från ens konto den sista varje månad. Man kan själv ansöka om ett särskilt dragningsdatum. Har man ett bekräftat autogiro skickas det inte ut någon hyresavi till kontraktsinnehavaren. Kontakta huvudkontoret för att få ansöka hemskickad.

Avfallshantering

Hos Östhammarshem tillämpas Fastighetsnära insamling. Det innebär att man som hyresgäst sorterar sitt avfall i samband med att man kastar det i miljörummen. I våra miljörum finns kärl för kartong, plast, aluminium, brännbart, kompost, batterier och glödlampor. Det är endast detta som får och ska kastas i våra miljörum. Övriga avfall, som exempelvis elektronik, möbler, wellpapp, farligt avfall, ska köras till kommunens återvinningscentraler och sorteras där.

Balkonger

Önskar man sätta upp blommor på sitt balkongräcke, skall dessa sättas med bomlådan på insidan om balkonräcket. Detta då det föreligger en risk för skada om blomlådorna går sönder eller släpper från sina fästen, om de sitter på utsidan av räcket. Det är inte tillåtet att skaka mattor från sin balkong och inte heller mata fåglar. Detta då det skapar en olägenhet för kringboende grannar samt att fågelmaten kan dra till sig ohyra.

Se alla frågor och svar