taylor-hernandez-cm_PpUQU-lk-unsplash

Andrahandsuthyrning

Det kan hända att man finner sig i en situation som göra att man tillfälligt behöver bo på annan plats än i den lägenhet man hyr utav oss.

När man önskar hyra ut sin lägenhet är det viktigt att tänka på att all andrahandsuthyrning behöver godkännas utav hyresvärden. 

Man ansöker skriftlig genom att använda vår blankett ”Andrahandsuthyrning”, som återfinns under fliken "dokument och blanketter”. Den ifyllda blanketten skickas sedan till:

Stiftelsen Östhammarshem
Box 26
747 02 GIMO

Tänk på att bifoga alla de kompletterande intyg som krävs. Saknas de underlag avslås ansökan och du behöver ansöka på nytt. Handläggningstiden för en andrahandsansökan varierar men du bör räkna med 4 veckors handläggning. Det är viktigt att ha detta i åtanke när ni fyller i ansökan och anger önskat startdatum, då uthyrningen inte får påbörjas för ens ni mottagit skriftligt godkännande från oss.

Om du hyr ut din lägenhet utan hyresvärdens samtycke/godkännande riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Tidigare kunde man som hyresgäst vidta rättelse eller ansöka hos hyresnämnden för godkännande men detta gäller inte längre.

kirill-9uH-hM0VwPg-unsplash (1)

För att vi ska godkänna ansökan krävs att angivet skäl är att räkna som godtagbart. Skäl som kan godkännas är:

  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Anställnings- eller studieintyg/antagningsbesked måste bifogas ansökan.
  • Längre resa. Kopior på dina bokade biljetter för resan måste bifogas i ansökan. Bokningsbekräftelse gäller inte.
  • Ålder eller sjukdom. Läkarintyg måste bifogas som beskriver det vårdbehov som behövs för den personen som är sjuk.
  • Särskilda familjeförhållanden, som till exempel provbo med sambo.

Hur lång tid man beviljas en andrahandsuthyrning varierar, men sträcker sig inte längre än ett (1) år (visst undantag kan göras för studier). Vi beviljar inte ansökningar som har en kortare uthyrningstid än fyra och en halv (4,5) månad.

Du finner själv din andrahandshyresgäst. Tänk på att välja din hyresgäst med omsorg då du, även under beviljad uthyrningstid, är den som är ytterst ansvarig för ordningen i och omkring din lägenhet. Om den du hyr ut till inte sköter sig i ditt boende, är det du som riskerar att förlora ditt hyresavtal.

Detta ansvar innefattar att:

  • Betala hyran i tid
  • Ta hand om lägenheten
  • Inte störa grannar
  • Anmäla fel och brister i lägenheten till oss

Det är även viktigt att du och din hyresgäst upprättar ett hyresavtal, er emellan. Detta avtal ska bifogas ansökan för vår kännedom. Vi använder oss utav, och rekommenderar användning utav, Fastighetsägarnas avtal för andrahandsuthyrning. Detta finns att skriva ut under fliken ”Blanketter och dokument”.

Senast tre (3) månader innan uthyrningstiden löper ut måste du meddela Östhammarshem huruvida du avser återflytta till lägenheten eller inte. Om återflytt inte sker, skall hyresavtalet sägas upp. Andrahandshyresgästen har aldrig rätt att överta ett hyresavtal automatiskt utan måste avflytta vid en ev. uppsägning.

Mönster