Avtalade entreprenörer

Som ett led i att skapa en transparens kring vår verksamhet har vi nedan sammanställt en lista på de leverantörer vi har avtal med.

Dessa entreprenörer är de som Östhammarshem har ingått avtal med, gällande olika arbetsmoment. Detta innebär att dessa entreprenörer/leverantörer kan komma att synas i våra bostadsområden i samband med arbeten i fastigheten. Vi hoppas att denna sammanställda lista ska kunna bidra till en ökad trygghetskänsla för våra kunder, att på ett överskådligt vis se att de som är och arbetar i området eller lägenheten faktiskt har avtal med oss.

Mönster