woman-in-black-shirt-holding-a-boy-in-white-shirt-4569888

Flytta ut

Du har 3 månaders uppsägningstid på ditt hyresavtal. Uppsägning av avtal ska se skriftligt till Östhammarshem.

Har du bestämt dig för att flytta?

När du bestämt dig för att flytta har du 3 månaders uppsägningstid på ditt hyresavtal. Uppsägningstiden räknas alltid i fulla kalendermånader, med start från det kommande månadsskifte från det att du säger upp avtalet.

Säg upp ditt hyresavtal

Uppsägning av avtal ska ske skriftligt till Östhammarshem. Du kan alltid säga upp ditt avtal digitalt, via "Mina Sidor" - du signerar då med mobilt Bank-ID. 

Har du inte tillgång till Bank-ID använder dig utav ditt hyresavtal, och skriver under i avsedd ruta för uppsägning på hyresavtalet. Glöm inte att datera underskriften. Saknar du ditt hyresavtal kontaktar du Östhammarshem för att få en kopia av avtalet att signera. Uppsägningen lämnas in till Östhammarshems huvudkontor i Gimo eller skickas till:

Stiftelsen Östhammarshem, Box 26, 747 02 Gimo.

Kom ihåg att ange ny adress samt ett telefonnummer där vi kan nå dig under uppsägningstiden.woman-in-gray-long-sleeve-shirt-sitting-beside-girl-in-gray-4569903

Uppsägningstid

Vid uppsägning av en bostadslägenhet är det tre (3) månaders uppsägningstid och det räknas alltid från den sista varje månad och i fulla kalendermånader, oavsett vilket datum i månaden du lämnar in din uppsägning.

Undantag från detta är vid flytt till vårdhem inom kommunen eller dödsfall, då tillämpas en (1) månads uppsägningstid. 

Exempel: Du säger upp lägenheten den 15 november. Lägenheten räknas då som uppsagd från och med sista november och tre månader framåt. Det vill säga hela december, januari och februari. 

När vi mottagit din uppsägning skickar vi en bekräftelse till dig. I bekräftelsen finns även en checklista för flyttstädningen. Tänk på att säga upp ditt elavtal och abonnemang för tv/telefoni/bredband tills hyresavtalet löper ut samt anmäla din nya folkbokföringsadress till Skatteverket.

Om du önskar möjlighet till att lämna lägenheten tidigare än avtalat datum, ta kontakt med huvudkontoret och prata med dem. Det är viktigt att känna till att du som avflyttande hyresgäst endast har denna möjlighet om den tillträdande hyresgästen har möjlighet att tillträda tidigare än avtalat.  

christin-hume-hBuwVLcYTnA-unsplash

Besiktning, visning & återlämning av lägenheten

Besiktning av din lägenhet

Vår besiktningsperson kommer att kontakta dig för besiktning av din lägenhet. Besiktning sker vanligtvis i mitten av den första uppsägningsmånaden.

Visning av din lägenhet

Det är du som hyresgäst som visar din lägenhet för intressenter och blivande hyresgäst. De som fått erbjudande om visning kommer att kontakta dig för att boka tid för visning. Om du ska vara bortrest under uppsägningstiden eller av andra orsaker inte kan visa din lägenhet åligger det dig som avflyttande hyresgäst att meddela oss det - kontakta oss då på 0173-425 50. 

Städbesiktning och lämna nycklarna

Din lägenhet ska städas innan du lämnar in nycklarna. Städbesiktningen sker under förmiddagen på avflyttningsdagen, den första vardagen i den månad som avlöser din uppsägningstid. Är du färdig med städning av lägenheten innan uppsägningsdatum, kontakta oss för att se om det finns möjlighet att tidigarelägga städbesiktningen. Ta gärna hjälp av denna checklista när du städar din lägenhet: Checklista för städ

Den nya hyresgästen har rätt till nycklarna från klockan 12:00 på avflyttningsdagen. Om detta är en lördag, söndag eller annan helgdag ska nycklarna lämnas innan klockan 12.00 första vardagen efter helgen. Nycklar återlämnas till bovärden i ditt bostadsområde. 

Om du inte har alla nycklar eller inte har städat på ett godtagbart sätt, kommer du att debiteras kostnaden för cylinderbyte och kompletterande städning utav lägenheten. 

Flyttbilen

Ta gärna kontakt med din bovärd för att se om flyttbilen kan stå på något bra ställe när ni lastar ur lägenheten.