Söka lägenhet

För att kunna söka en lägenhet hos Östhammarshem behöver du registrera dig som bostadssökande via vår hemsida. Så snart du registrerat dig kan du anmäla ditt intresse för de lägenheter som är publicerade på hemsidan.

Kösystemet

Från det att du registrerat dig som sökande får du en köpoäng per dag du står i bostadskö. Av den anledningen är det bra att registrera dig som sökande, även om du i nuläget inte har ett behov av lägenhet.
Antalet köpoäng du har avgör på vilken plats du hamnar, i samband med att du anmäler intresse för en lägenhet.

Efter det att lägenheten avpublicerats från hemsidan och ansökningstiden löpt ut, skickas det ett visningserbjudande till de 5-8 personer som ligger först på tur.
Dessa 5-8 personer är de som har flest köpoäng men också är fri från betalningsanmärkningar och/eller skulder.
Föreligger något av dessa, kommer inte visningserbjudande skickas till individen.
För att kontrollera att de sökande är godkända enligt grundprincipen inga betalningsanmärkningar, görs en kreditkontroll innan det att erbjudande skickas ut. Detta för att de som erbjuds visning faktiskt ska kunna ha möjlighet att teckna avtal med oss.

Det är viktigt att du anger korrekta uppgifter i din ansökan och att du uppdatera dem med jämna mellanrum, både vad gäller anställning eller studier som telefonnummer och e-postadress. Kom också ihåg att ange på vilket sätt du vill bli kontaktad, via brev eller e-post.

Det är av vikt att de objekt du anmäler intresse på, faktiskt är lägenheter som du avser att tacka ja till. Tackar du nej eller inte svarar alls på tre (3) erbjudanden under en sex månaders period, läggs det en spärr på ditt konto de kommande sex månaderna. Detta innebär att du inte kommer ha möjlighet att intresseanmäla på sex månader. Dock fortsätter det att räknas köpoäng på ditt konto. 

alexander-dummer-UH-xs-FizTk-unsplash

När du får ett erbjudande är det viktigt att du bokar tid för visning med den som står som kontaktperson. Oftast är det den nuvarande hyresgästen som visar men ibland är det även någon av våra bovärdar.
Efter att du varit och tittat på lägenheten tackar du ja eller nej till erbjudandet. Tackar du ja och står först i tur (eller om person som står före i turordningen tackar nej) tittar vi närmare om du uppfyller kriterierna för att beviljas ett hyresavtal. Svarar du inte alls ser vi det som ett nej och går vidare med nästa person som står på tur. En del av det som kontrolleras är möjligheten till att betala hyran. 

För att behålla dina köpoäng måste du logga in på din sida minst en gång om året. Har du inte gjort det, faller du ur kösystemet och måste börja om från början vad gäller att samla köpoäng. Det är en än gång viktigt att Du uppdaterar dina personuppgifter, så att de påminnelsemail som skickas ut om att det är dags att logga in når dig. 

Ibland får vi frågan varför man inte lyckas med registreringen. Det kan bero på att man redan är registrerad hos oss och ska därför inte göra det en gång till utan istället logga in på sitt konto. Har man i detta fall inte tillgång till sitt gällande lösenord, kontakta huvudkontoret så hjälper dem till att generera ett nytt lösenord. 

För de som redan är hyresgäst hos oss, gäller samma rutin om man önskar byta lägenhet. Man registrerar sig som bostadssökande för att börja samla köpoäng. När man anmäler sitt intresse för en lägenhet konkurrerar man på lika villkor som övriga sökanden och det är primärt köpoängen som styr tilldelningen utav lägenheten.
Visar det sig att inflyttning ligger nära i tid och man tackar ja till erbjudandet får man räkna med att betala dubbel hyra, hyra för både den befintliga som den nya lägenheten, i fjorton dagar till en månad. Detta med anledning av att vi med all sannolikhet inte hinner få in en ny hyresgäst till den lägenhet som lämnas.

För den som inte själv eller via släkting har tillgång till dator finns alltid möjlighet att kontakta oss via telefon.

?