Miljöarbetet inom Östhammarshem

I bostadsföretagens allmännyttiga syfte ingår ett samhällsansvar. I egenskap av allmännyttigt bostadsföretag ska hållbarhet genomsyra allt som Stiftelsen Östhammarshem gör. I det ligger att bidra till ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Ekologisk hållbarhet innebär att miljöbelastningen av byggande och boende minimeras. Ekonomisk hållbarhet att företagets ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning. Social hållbarhet att företaget verkar för att människor kan leva ett gott liv och att samhället hålls samman. De tre hållbarhetsdimensionerna vävs ihop till en helhet i ett långsiktigt perspektiv. Här beskriver vi närmare hur Östhammarshem minskar sin klimatpåverkan och energianvändning, informerar om aktuella projekt samt vad Allmännyttans klimatinitiativ handlar om.

?