freestocks-pGPAeh1dWaM-unsplash

Våga Värna!

Våga Värna - det kan rädda liv!

Östhammarshem driver tillsammans med Polisen i Norduppland, Socialförvaltningen i Östhammar, Skadeservice AB och Hyresgästföreningen Östhammar initiativet "Våga Värna" - en samverkan för att belysa våld i nära relationer och vad vi som medmänniskor och grannar kan göra för att förhindra det.

Våga Värna 3
Hem ljuva hem
poliser2

Enligt statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) anmäldes 61 211 fall av misshandel mot person under 2023. Av dessa offer var 37 909 bekanta med förövaren. Av de anmälda misshandelsbrotten mot vuxna kvinnor utgjorde 81 % av fallen misshandel av en för brottsoffret bekant person. Det är skrämmande statistik som den är men dessvärre finns ett stort mörkertal till dessa siffror. Man uppskattar att en fjärdedel av denna typ av brott anmäls till polisen. 

Som boende i ett flerfamiljshus kan man både se och höra saker som får en att reagera och fundera. Det kan vara mycket ljud överlag och det kan stundvis vara svårt att utröna vad som är vad. Det är lätt hänt att man slår det ifrån sig, grannen kanske flyttar soffan? Eller tappade någon något i golvet?

Alla känner sig inte bekväma med att knacka på hos sin granne, speciellt när man kanske är osäker på om det finns något att knacka på för. Man vet dessutom inte vilken situation eller person man möts av.

Vi vill med "Våga Värna" försöka belysa vikten av att vi alla kan göra någonting och det viktiga i hela situationen är att vi agerar istället för att vara passiva - ofta är den där magkänslan man har en rätt bra kompass. 

Du behöver inte vara säker på att någon far illa, det räcker att du misstänker att så är fallet. Du behöver inte vara den som bedömer allvaret i händelsen som sker, det gör polisen när dem kommer på plats.
Tveka inte att ringa 112, det kan rädda liv!

våga värna2

Aktörerna inom "Våga Värna" är tätt sammanflätade. I och med de samhällsfunktioner som finns representerade inom initiativet skapas en stark lokal närvaro och möjlighet att verka som skyddsnät. I denna samverkan har det blivit viktigt att lyfta och tydliggöra dels vikten av att man i stunden agerar men även belysa vart man kan vända sig om man känner oro. Här finns nyckelroller representerade inom initiativet, vilket är viktigt för arbetet framåt.

I den direkta situationen kontaktar man larmcentralen men det känns tryggt att vidare kunna hänvisa till Östhammarshems trygghetsjour, i fall man upplever osäkerhet kring vad det är man hör. Har man varit med om en händelse eller hört något man inte kan tyda finns Socialförvaltningen och Östhammarshems medarbetar till förfogande, så man kan vädra och lyfta frågor och tankar. Hyresgästföreningen i Östhammar för dialoger med medlemmarna, för att sprida kunskap. Tillsammans hjälps vi alla åt - och det är otroligt viktigt. 

För oss på Östhammarshem är arbetet med Våga Värna väldigt viktigt. Ju fler som har kunskaper i hur man ska agera för att hjälpa, desto bättre. Vi vill erbjuda våra hyresgäster trygga hem och det känns väldigt bra att göra det i samarbete med polis, socialtjänst, trygghetsjour och hgf lokalt och med Älvkarlebyhus i ett utökat samarbete - då även dem anslutit till "Våga Värna". 

 

storbrunn

Är du i behov av hjälp eller stöd?

Nedan finner du kontaktuppgifter till myndigheter och organisationer som på ett eller annat vis kan bistå med hjälp och stöd.

 • SOS: 112 - Polis och ambulans vid akut fara
 • Polis: 114 14 - Polis vid ej brådskande situationer
 • Socialjouren: 018-15 00 00 - Socialtjänst kvällar och helger
 • Akutsjukvård i Östhammar: 0173-881 40 
 • Kvinnojouren Freja: 018-10 47 70
 • Kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset: 018-611 29 97, 018-611 27 92
 • Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50, www.kvinnofridslinjen.se - stöd för våldsutsatta och närstående till våldsutsatta 
 • Nationellt Centrum för Kvinnofrid - Kunskaps- och resurscentrum för våldsutsatta kvinnor
 • Uppsala mansjour: 018-50 50 33
 • Terrafem jourtelefon: 020-521 010 - För kvinnor med utländsk bakgrund, 43 olika språk
 • Somaya jourtelefon: 020-81 82 83 - För kvinnor med utländsk bakgrund
 • MVU i Uppsala: 018-13 46 00, www.mvu.nu - Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala
 • Brottsofferjouren: 116 006, www.brottsofferjouren.se - Stöd för brottsoffer
 • TRIS: 0774-40 66 00 - stöd för tjejer som utsatts för hedersrelaterat våld
 • BRIS: 116 111, www.bris.se - Stödtelefon och chatt för barn upp till 18 år
 • ungarelationer.se - Ger stöd och information till dig under 20 år
 • Välj att sluta: 020-555 666, www.valjattsluta.se - Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar