IMG_1202

Vi minskar klimatpåverkan

Vår verksamhet är 98,7% fossilfri

Östhammarshem har sedan lång tid tillbaka fasat ut all oljeanvändning för uppvärmning av våra fastigheter och vår verksamhet är idag till 98,7% fossilfri. 

Fossilfrihet uppnås när energikällorna el, fjärrvärme, bränslen och drivmedel är fossilfria.För vår del återstår att fasa ut vår fordonspark för att gå över till ren eldrift samt föra dialog med vår energileverantör Nevel kring den fossila oljespets (ca 1,5%) som används av fjärrvärmen. Fjärrvärmen består till 98,5% av biomassa - närproducerade och förnybara restprodukter från skogsavverkning och sågverk.

Laddstolpar

För att bidra till ett hållbart samhälle och påskynda en övergång till fossilfria fordon sätter Östhammarshem nu upp infrastrukturen för laddning. Detta är en av de punkter som finns med i vår hållbarhetspolicy. Laddplatserna etableras utifrån enkätunderlag och tekniska förutsättningar och målet är att de första laddstolparna ska vara driftsatta till sommaren 2022. 

För mer information angående detta, kontakta Verksamhetsutvecklare Anders Ihre.

chuttersnap-xJLsHl0hIik-unsplash

Vi har infört källsortering (Fastighetsnära insamling)

För att underlätta källsorteringen delar vi ut ett sorteringsset bestående av tre kassar tillverkade i återvunnen PET för totalt nio fraktioner. Kassarna har färg, bild och text på svenska och engelska, för att underlätta källsorteringen, samt budskap om miljönyttan. Varje ny hyresgäst får sorteringskassar i samband med inflyttning.

Mer information om vår källsortering finner du här!

Vi främjar den biologiska mångfalden

Vi bidrar till att främja biologisk mångfald genom att etablera blomsterängar och sätta upp bi-hotell. Vi kommer att ha flera högvuxna gräsytor framöver, för att skapa miljöer för våra bin och andra pollinatörer. Sedan 2020 är vi även stödföretag till Naturskyddsföreningen.

aaron-burden-dXYE1d08BiY-unsplash
aaron-burden-6csuZQ9oZcI-unsplash
markus-spiske-GnxktpZHjcM-unsplash