04 November 2020

Fastighetsnära insamling

Vi har nu infört fastighetsnära insamling i våra bostadsområden.

Östhammarshem har nu inför fastighetsnära insamling, källsortering, i våra bestånd. Källsorteringen möjliggör för våra hyresgäster att sortera sitt hushållsavfall direkt i bostadsområdets miljöstuga.
Fraktioner som finns tillgängliga för våra hyresgäster är:
- Restavfall
- Kompost
- Returpapper
- Pappersförpackningar
- Plastförpackningar
- Färgat och ofärgat glas
- Metallförpackningar
- Glödlampor och batterier

Det är glädjande att denna möjlighet nu finns för våra hyresgäster, då fördelarna med källsortering är många.
Inte nog med att vi spar på naturresurserna då vi kan återanvända det material som sorterats, istället för att ta av nya resurser hela tiden, så bidrar det till mindre kostnader för oss alla.

Visste du att:

  • Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.
  • Ca 45% av den totala volymen avfall räknar man med består av brännbart. Vid källsortering återvinns alltså i genomsnitt ca 55% av hushållets avfall. Det är med andra ord hög tid att börja källsortera för att hushålla med våra naturresurser och den energi som går åt för att producera onödigt nytt material.
  • Att hushållen sorterar sitt avfall är viktigt för att hela systemet kring återvinning ska fungera. Därför regleras detta nu i lag. Hushållen, det vill säga alla invånare, har en skyldighet att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och sedan lämna detta avfall till de insamlingssystem som finns. 

Observera att grovsopor som gamla möbler, vitvaror, hemelektronik, porslin och farligt avfall som vanligt ska lämnas på kommunens återvinningscentral. På återvinningscentralen kan du också lämna stora förpackningar som inte ryms i den fastighetsnära insamlingen. Du kan läsa om kommunens alla återvinningsstationer och centraler här!