04-11-2020

Fastighetsnära insamling

Nu inför vi fastighetsnära insamling i Gimo, Österbybruk och Alunda!

I den första av två etapper inför vi nu källsortering inom våra fastigheter i Gimo, Österbybruk och Alunda. Utifrån hur soprummen är disponerade idag har vi olika lösningar för den tillkommande sorteringen. Vissa soprum öppnar vi upp för invändig sortering, andra omplacerar vi eller tillför fler inkast. På vissa adresser placerar vi ut skåp för kärlen.
Oavsett lösning kommer det vara väl skyltat för att underlätta din sortering. För det ska vara lätt att göra rätt!
Kommande vecka kommer ytterligare information delas ut till berörda hyresgäster.

Visste du att:

  • Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

 

  • Ca 45% av den totala volymen avfall räknar man med består av brännbart. Vid källsortering återvinns alltså i genomsnitt ca 55% av hushållets avfall. Det är med andra ord hög tid att börja källsortera för att hushålla med våra naturresurser och den energi som går åt för att producera onödigt nytt material.
?