fokus verktyg 2

Vanliga frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor.

Autogiro

Ansöker man som hyresgäst om att hyran ska betalas via autogiro, dras pengarna automatiskt från ens konto den sista varje månad. Man kan själv ansöka om ett särskilt dragningsdatum. Har man ett bekräftat autogiro skickas det inte ut någon hyresavi till kontraktsinnehavaren. Kontakta huvudkontoret för att få ansöka hemskickad.

Andrahandsuthyrning

Man får inte, som hyresgäst, hyra ut sin lägenhet i andrahand utan att Östhammarshem har godkänt det. Sedan första oktober 2019 är en otillåten andrahandsuthyrning förenat med direkt uppsägning utav hyresavtalet. Läs gärna mer under andrahandsuthyrning.

För att få hyra ut sin lägenhet i andrahand behöver en ansökan göras hos oss, blanketten för detta återfinns här!

Adressändring

När man flyttar behöver man göra en adressändring, samt ändra sin folkbokföringsadress.

Adressändring med eftersändning av post görs via www.adressandring.se och i samband med detta behöver man även göra en flyttanmälan till Skatteverket. Detta görs enklast via deras webbplats, https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan

Avfallshantering

Hos Östhammarshem tillämpas Fastighetsnära insamling. Det innebär att man som hyresgäst sorterar sitt avfall i samband med att man kastar det i miljörummen. I våra miljörum finns kärl för kartong, plast, aluminium, brännbart, kompost, batterier och glödlampor. Det är endast detta som får och ska kastas i våra miljörum. Övriga avfall, som exempelvis elektronik, möbler, wellpapp, farligt avfall, ska köras till kommunens återvinningscentraler och sorteras där.

Pooler

Pooler och plaskdammar avsedda för mindre barn är tillåtet att ställa upp på sin uteplats. Detta förutsätter att den har ett djup på max. 20 cm. Tänk på att inte lämna poolen/plaskdammen utan uppsikt och att tömma den (en ordentlig bit från huset) efter varje badstund.

Pooler om 500 liter eller mer är inte tillåtna att ställa upp. Detta då det finns stor risk för skada på fastigheten om de går sönder eller när de ska tömmas. Det finns även en risk för olyckor och drunkningstillbud. Du som hyresgäst är ytterst ansvarig för uppställd pool/plaskdamm.

Balkonger

Önskar man sätta upp blommor på sitt balkongräcke, skall dessa sättas med bomlådan på insidan om balkonräcket. Detta då det föreligger en risk för skada om blomlådorna går sönder eller släpper från sina fästen, om de sitter på utsidan av räcket. Det är inte tillåtet att skaka mattor från sin balkong och inte heller mata fåglar. Detta då det skapar en olägenhet för kringboende grannar samt att fågelmaten kan dra till sig ohyra.

Bankgiro

Östhammarshems bankgiro är 5676-9318. Tänk på att ange det OCR.nr. som står angivet på er hyresavi.

Barnvagnar

I samråd med Brandförsvaret råder det förbud för att förvara barnvagnar i trapphusen. Dels är barnvagnar oftast konstruerade utav lättantändligt material men de kan även risker blockera utrymningsvägarna om de är uppställda i trapphusen. Ta kontakt med er bovärd för hänvisning till var ni kan parkera er barnvagn.

Bilar på våra områden

Vi tillämpar bilfria bostadsområden. Det innebär att man inte får parkera inom våra bostadsområden, om det inte sker på angiven parkeringsyta. Man får åka in med bilen för att lasta i- och ur, men då skall gå-fart och god uppsyn tillämpas!

Bilplatser

På de flesta av våra bostadsområden finns det bilplatser och garage att hyra utav oss. Man kan endast hyra en parkeringsplats om man har ett gällande lägenhetsavtal hos oss. Våra lediga bilplatser publiceras via hemsidan och man visar sitt intresse genom att maila oss på info@osthammarshem.se

Parkering får endast ske på avsedd plats.

Brandvarnare

I varje lägenhet finns det brandvarnare uppsatt. Det åligger hyresgästen att säkerställa att den sitter på avsedd plats samt att felanmäla brandvarnaren om det är något med den som inte fungerar, exempelvis om det behövs ett batteribyte. Brandvarnaren tillhör lägenheten och skall lämnas kvar vid en eventuell avflyttning.

Cylinderbyte

När man flyttar in hos oss får man skriva under en kvittens, för att bekräfta det antal nycklar man fått till sin nya lägenhet. När man sedan flyttar ifrån sin lägenhet, förväntas man återlämna exakt de nycklar man skrivit under för vid inflyttning. Om det vid avflyttning från lägenheten saknas nycklar, kommer man debiteras för ett cylinderbyte. Detta görs för att säkerställa att tillträdande hyresgäst är den enda som har nycklar till lägenheten.

Kostnad vid cylinderbyte:

  • 1 cylinder kostar 1.500 SEK
  • 2 cylindrar kostar 2.250 SEK
  • 3 cylindrar kostar 3.000 SEK

Extra nyckel, Assa äldre system – 200 SEK/styck

Extra nyckel, Assa TWIN – 300 SEK/styck

Tvättcylinder – 400 SEK

Tvättbricka – 100 SEK/styck

Behöver du hjälp med att låsa upp din lägenhet, utav bovärden vardag mellan 07.00-16.00, kostar det 400 SEK.

Energideklaration

Energideklaration av våra fastigheter utförs vart tionde år. Man kan finna energideklarationen i sitt trapphus eller hos oss som fastighetsägare. Alla våra fastigheter har genomgått en energideklaration, där man värderat den uppvärmda ytan i huset, energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel bland annat. Det tas även fram ett åtgärdsförslag i samband med energideklarationen, för att minska energianvändningen.

Felanmälan

Om något går sönder i lägenheten eller inte fungerar som det ska, gör man en felanmälan till oss så vi kan felsöka och åtgärda problemet. Felanmälningar görs med fördel genom att logga in på hemsidan och sedan klicka sig fram till felanmälan. När man skickar in sin felanmälan, sänds den till bovärden som hjälper till att åtgärda det som felas.

Har man inte möjlighet att använda dator, mobil eller surfplatta, kan man även kontakta bovärden direkt. Kontaktuppgifter till respektive bovärd återfinns i trapphusen.

Fiber

I samtliga av våra fastigheter är det fiber indraget. Det innebär att man själv, som hyresgäst, väljer vilken operatör man vill använda sig av. På www.bredbandswebben.se kan man, genom att söka upp sin adress, se vilka leverantörer och paketlösningar som är möjliga i sin lägenhet.

I hyran ingår ett grundutbud av tv-kanaler. Det är SVT 1 & 2, TV4, Barnkanalen, Kunskapskanalen och UNT-tv.

Flyttstädning

När man sagt upp sin lägenhet, behöver man tömma och städa den inför det att man ska återlämna den till oss. Det åligger en, som avflyttande hyresgäst, att grundligt städa alla ytor i lägenheten så att tillträdande hyresgäst kan flytta in.

På avflyttningsdagen utför MIAB en städbesiktning utav lägenheten. Denna utförs mellan kl. 07.00-12.00. Är inte lägenhetsstäden godkänd riskerar man, som avflyttande hyresgäst, att debiteras de timmar som en städfirma behöver lägga för att städa lägenheten.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla med kol- eller gasolgrill på sin uteplats eller balkong. Önskar man grilla på balkong eller uteplats behöver man använda sig utav en elgrill.

I övrigt gäller grillning endast på avsedd plats, inom våra fastigheter.

Grovtvättstugor

Östhammarshem tillhandahåller två stycken grovtvättstugor. Den ena finns i Gimo och den andra i Östhammar. Båda dessa bokas genom att kontakta huvudkontoret.

Hemförsäkring

Som hyresgäst är man skyldig att ha en giltig hemförsäkring under hela sin avtalstid. Man väljer själv vilket försäkringsbolag man vill teckna upp sig mot. Detta är viktigt i det fallet det sker något i ens boende, exempelvis om man får en vattenskada.

Husdjur

Det är tillåtet att ha husdjur i våra lägenheter. Det är dock den enskilda hyresgästen som ansvarar för sina husdjur samt eventuella skador som de åsamkar lägenheten. Man behöver även ta hänsyn till sina grannar och följa de regler som gäller vid djurhållning samt se till att de inte rastas inom bostadsområdet. Vissa djursorter kräver tillstånd från olika myndigheter och oss som hyresvärd. Säkerställ att du har rätt att hålla ett djur innan du införskaffar det.

Kvarterslokaler

På vissa av våra områden finns det kvarterslokaler som man som hyresgäst kan hyra för exempelvis fest eller samlingar. Uthyrningen av dessa lokaler hanteras utav Hyresgästföreningen. Information om vem man kontaktar för att boka finns uppsatt vid den enskilda lokalen. Undantaget detta är kvarterslokalen ”Träffen”, på Sågargatan i Gimo. Denna lokal bokas direkt av Östhammarshem, genom kontakt med huvudkontoret.

Lägenhetsbyte

Önskar man byta lägenhet inom Östhammarshem, finns det två sätt man kan gå till väga. Antingen kan man finna en egen bytespart, som man sedan ansöker om ett byte ihop med. Krav på detta är att båda parter stadigvarande bott i sina lägenheter i minst ett år, att båda parter är godkända enligt rådande uthyrningspolicy samt att det finns goda skäl till bytet. Det kan exempelvis vara behov av lägre hyra eller att familjen utökas.

Det andra sättet att byta lägenhet är genom att man söker våra lediga lägenheter via hemsidan, och tilldelas den baserat på ens köpoäng. Det är därför viktigt att man återaktiverar sig i bostadskön när man fått ett avtal med oss, då de nollställs i samband med kontraktsteckning.

Lägenhetsnummer

Det finns två lägenhetsnummer kopplade till ens lägenhet. Det ena är det interna lägenhetsnumret, som används i samband med att man gör en felanmälan eller är i kontakt med oss på Östhammarshem. Detta nummer kan man finna antingen på sin ytterdörr eller på trapphustavlan.

Det andra numret är Lantmäteriets lägenhetsnummer. Det numret är fyrsiffrigt, där de första två siffrorna anger vilket våningsplan bostaden ligger på. Entréplan sätts till 10. Även om ett våningsplan ligger en halvtrappa upp från entrén, räknas det som entréplan. Våningsplanet över entréplan numreras 11, 12 och vidare. När man kommit upp på ett våningsplan, exempelvis 12, börjar numreringen med 1201 vid den bostads som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols. Detta lägenhetsnummer används i samband med kontakt med myndighet eller andra företag, exempelvis Telia vid beställning av fibertjänst. (källa: Lantmäteriet)

Lägenhetsunderhåll

Östhammarshem har en underhållsplan som reglerar när beståndsdelar i lägenheten, så som golv, tapeter, köksluckor m.m, bör bytas ut. A Måleri & Golv, vår upphandlade entreprenör, kontaktar hyresgästerna allt eftersom årsintervallen på tapeterna i lägenheten löper ut. För övriga åtgärder, enligt PLU, kontaktar man sin bovärd för en bedömning av behovet för renovering.

Mina Sidor

Via ”Mina sidor” kan man se sin köstatus, se och svara på erbjudanden, hyresavtal, fakturor samt göra felanmälningar. Det är viktigt att logga in på hemsidan minst en gång per år, för att bibehålla insamlade köpoäng. Har du glömt ditt lösenord till hemsidan kan man beställa ett genom ”glömt lösenord” alternativt kontakta huvudkontoret så hjälper de till att ta ut ett nytt.

Mopeder och motorcyklar

Mopeder och motorcyklar får endast parkeras utomhus och på avsedd plats, inte i något utav våra cykelrum eller hyresgästförråd. Detta då det är en ökad brandrisk samt att dem kan stå i vägen vid en eventuell utryckning.

Persienner

Persienner är inte standard i våra lägenheter. Detta innebär att man som hyresgäst själv ansvarar för att köpa in dessa, om man önskar dem, samt att man är skyldig att ta ner dem vid en eventuell avflyttning. Går dem sönder under boendetiden, är det hyresgästens ansvar att reparera dem. Det är inget man kan felanmäla till oss och få åtgärdat. Om man som inflyttande hyresgäst väljer att ha persienner kvar i lägenhet, övertar man därmed ansvaret för dem.

Rökning

I alla gemensamma utrymmen inom våra fastigheter råder det rökförbud. Det innebär bland annat trapphus, tvättstugor, miljörum och källar- och vindsutrymmen. Kort sagt, i alla utrymmen där andra människor också har rätt att vistats.

I din egen bostad är det tillåtet att röka, samt på balkongen och/eller uteplatsen. Det är dock väldigt viktigt att visa hänsyn till sina grannar, då röklukt kan upplevas som störande och besvärande.

När man som hyresgäst eventuellt flyttar ur sin lägenhet och har rökt inne kan det behövas extra åtgärder för att återställa lägenheten, en s.k. patentering. Denna typ av merkostnad debiteras den avflyttande hyresgästen och kostnaden varierar beroende på bostadens storlek, antal rum samt hur mycket nikotin som behöver tas bort.

Skadedjur

Som hyresgäst har man anmälningsplikt när man misstänker att man drabbats utav skadedjur. Finns misstanke om att man har skadedjur i sin lägenhet, tar man kontakt med sin bovärd. Bovärden i sin tur tar kontakt med vår avtalspart, Nomor. Om Nomor behöver utföra en sanering så är man, som hyresgäst, skyldig att gör allt som fodras av Nomor för att möjliggöra saneringen.

Störning i boendet

När man bor i ett flerfamiljshus behöver man respektera de grannar man har omkring sig. Man får leva och verka i sitt boende, och man får som hyresgäst ha översyn med en viss del ljud. Det kan exempelvis vara barnskrik, ljud från tv-apparater eller att någon spolar i sina kranar. Ibland kan det dock bli för mycket ljud och det är då viktigt att man som hyresgäst anmäler detta till oss, så vi kan föra en dialog med den som stör. Man kontaktar oss, vardagar, antingen via telefon eller mail.

Upplever man en pågående störning är det alltid bra om man kontaktar vår störningsjour, detta görs kvällar och helger. Ringer man dem, så kommer vi att få en rapport om det och kan på så vis komma till rätta med störningen.

Tidigare inflyttning

När man tillträder en lägenhet hos oss kan man ibland komma överens med den tidigare hyresgästen om att tillträda lägenheten tidigare än avtalat datum. I vissa fall, då det rör sig om minst en full kalendermånad eller mer, kan dialog med Östhammarshem föras och vi kan ändra avtalsdatum för att möta era gemensamma önskemål. Om det dock rör sig om mindre än en full kalendermånad är det en överenskommes mellan den avflyttande och den tillträdande hyresgästen. I dessa fall ansvarar hyresgästerna själva för att vara överens runt städning av lägenheten, vår städbesiktning uteblir. Man kan heller inte inkomma med klagomål gällande städningen till Östhammarshem, om man tagit lägenheten tidigare än avtalat datum. Den avflyttande hyresgästen är även ansvarig för lägenheten fram till det att avtalsdatum löpt ut.

Underhållsarbeten

Det händer att vi behöver utföra renoveringsarbeten i kringliggande lägenheter eller i andra utrymmen i fastigheten. Detta är underhåll av fastigheten och är inte ersättningsberättigade.

Denna typ av arbeten aviseras i förvägen men kan också komma att utföras akut.  

Uppsägning av lägenhet

Uppsägningstiden för en bostadslägenhet är 3 månader. Uppsägningar räknas alltid på fulla kalendermånader. Exempelvis, om uppsägning kommer in till oss den 6/12 dateras den till 31/12 och avtalet upphör tre månader därefter, alltså den 31/3.

När man som hyresgäst önskar avsluta sitt avtal hos oss, ska det ske skriftligt till oss. Vid uppsägning är det enklast att använda sig av sitt hyresavtal. Längst ned på avtalets förstasida finns det en ruta, avsedd för uppsägning. Där skriver man under, med signatur och datum, och sedan skickar/lämnar man in dokumentet till oss på huvudkontoret i Gimo. När vi mottagit uppsägningen bekräftas den, skriftligt, med information kring avflyttning från lägenheten.

Paraboler, markiser m.m.

Det är inte tillåtet att sätta upp skyltar, markiser, paraboler eller annan typ av utrustning som gör åverkan på fastighetens fasad. Är du osäker kring huruvida det du önskar montera är godkänt, kontakta din bovärd. 

Uteplatser

Det är inte godkänt att bygga egna uteplatser invid ens lägenhet. Östhammarshem kan bevilja utbyggnad av ett trädäck, men det måste av hyresgästen säkerställas att man fått godkänt av oss. Saknas godkännande eller att man frångår gällande direktiv om att endast bygga ett trädäck, kan man som hyresgäst bli tvungen att återställa marken. Det är inte godkänt att nedta buskage eller annat tillhörande utemiljön för att möjliggöra sitt bygge. Det är inte heller godkänt, med anledning av bygglovsplikt, att bygga på höjden eller på annan mark än i direkt anslutning till sin lägenhet. 

E-faktura

När du ansluter dig till e-faktura kommer hyresavin digitalt direkt till din internetbank, där du kan signera betalningen utan att behöva ange ocr-nummer, belopp eller överföringsdatum. E-fakturan skickas ut vid samma tidpunkt som du skulle ha fått din hyresavi på papper.

För att få din hyra via e-faktura loggar du in på din internetbank. Du letar upp Östhammarshem och fyller i anmälningsformuläret.

Om ni är två personer på avtalet så behöver Ni se över vem som ligger som första avtalspart, för att kunna fylla i anmälan. Om du önskar vara betalare men är ställd som tvåa på avtalet, fyller du i även "kundens namn (om annan är betalare) samt "kundens personnummer (om annat än betalare). Dessa två punkter ska fyllas med namn och personnummer för den som ligger som första avtalspart på hyresavtalet. 

Du måste regelbundet kontrollera hos din internetbank om du har några e-fakturor som har kommit in för betalning för att godkänna dessa. När du har godkänt e-fakturan i din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

Du kan granska fakturan i internetbanken, den kommer att se ut precis som en hyresavi på papper. E-fakturan ligger kvar i internetbanken i 13-18 månader beroende på bank. Du kan även skriva ut den på papper eller spara den på din hårddisk.

Om du missar att betala din e-faktura på förfallodagen får du ett inkassokrav per post, på samma sätt som gäller för hyresavi på papper.

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten e-faktura från Östhammarshem.
Vill du avanmäla din e-faktura gör du detta via din internetbank, leta upp avanmälan för e-faktura och följ instruktionerna.

Har du frågor om betalningen kontaktar du din bank.
Har du frågor om innehållet i e-faktura eller behöver ytterligare information om e-faktura är du välkommen att kontakta oss på tfn 0173-425 50.

?