20 January 2023

Allmännyttans energispar-kampanj

Frågan kring energianvändning är högaktuell - hos de allra flesta. Vi vill därför "slå ett slag" för den energispar-kampanj som Sveriges Allmännytta driver.

Sveriges Allmännytta är de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation. Dem bidrar med kunskap, riktlinjer och tips och trix som kan implementeras inom vår bransch. 

Dem driver, förutom Klimatinitiativet, även en energispar-kampanj med massor av bra tips och idéer som man enkelt kan anamma för att bidra med en minskad energianvändning. 

Besök gärna hemsidan och dela den med en vän - tillsammans kan vi göra mycket med små medel. 

Sveriges Allmännyttas energispar-kampanj: https://energispartips.allmannyttan.se/