18 November 2022

Belysningen och julbelysning i våra områden

Alla, företagare som privatpersoner, behöver i dessa tider som råder reflektera över sin energiförbrukning. Så även vi!


Vi, likt många andra företag, är berörda av den elkris som råder.

Då vi alla måste spara på el så har vi beslutat att dra ner på vinterbelysningen på våra orter, så att vi kan dra vårt strå till stacken. I år kommer vi att ha granar, med tillhörande belysning, på de äldreboenden vi förvaltar men övrig julbelysning kommer att utebli. Sett till hela vårat bestånd, och den mängd slingor som sätts upp, är detta en punkt vi ser att vi kan avvara, i andan av att vara sparsammare med vår energiförbrukning. Vi kommer fortsätta fokusera på trygghetsbelysning, i form av befintliga ljuskällor. Känner du att där vinterbelysningen var uppsatt förra året har blivit en mörk och otrygg plats så kontakta oss så kommer vi och tittar på plats så vi säkerställer att våra områden är säkra.
Vi kommer att kontrollera var vi kan ha närvarobelysning (rörelsestyrd belysning), säkerställa att vi konverterar till LED och se över så att den belysning vi faktiskt har tänd är nödvändig. 

Huvudfokus i detta är att inte tumma på tryggheten, som belysning faktiskt bidrar till. Det är viktigt att det fortsatt känns tryggt i våra områden, samtidigt som det är viktigt att vi är med och gör det vi kan.