03 July 2020

Ombyggnation av kvarteret Byggmästaren

Här samlar vi den information vi har att delge kring ombyggnationen som pågår på Köpmangatan 3 A-F och Torngatan 36-38 A-B.

2022-03-28
Byggnationen på Byggmästaren går sakteliga framåt. Dessvärre så har det världsläge som rått de senaste åren, med pandemin i synnerhet, samt ett antal årstidsbundna orsaker skapat fördröjningar i entreprenaden. 

Dock har mätningarna som gjorts, rörande inomhusklimatet, gett goda resultat och pekar på att de åtgärder som gjorts har önskad effekt. 

De nya lägenheterna är i full färd att tillskapas och färdigställas. Här pågår en förhandling med Hyresgästföreningen gällande hyresnivåerna för att vi sedan ska kunna gå vidare med att tillsätta nya hyresgäster i dem. 

balkonger byggmästaren 2

2020-07-06
För att förlänga livslängden, och stundvis även kvalitén, på våra fastigheter behöver de underhållas och tas omhand på bästa sätt. Ibland även piggas upp med ett nytt namn!

Fastigheterna på Köpmangatan 3 A-F , Torngatan 36 A-B samt 38 A-B är tilltänkta att genomgå en omfattande ombyggnation. Denna ombyggnation kommer att verka positivt på området som stort såväl som på den individuella boendemiljön i varje lägenhet. 

Arbetet har påbörjats, genom uppstart utav takarbeten. Boris och Son Bygg är anlitad entreprenör och de startade vid Torngatan 36 och arbetar sedan vidare mot Torngatan 38.
Parallellt med dessa arbeten utförs grävning för kulvert samt rördragningar i trapphusen på Köpmangatan 3 A-F.
Efter sommarsemestern fortlöper arbetet med takarbetet samt arbetet med att byta ut alla balkonger.

I samband med att denna uppfräschning sker har vi valt att delge detta kvarter med ett nytt namn. Som med det mesta vi gör, finns en lokal koppling även här.
I början av 1900-talet anlitade Gimo bruk en byggmästare vid namn Olsson. Byggmästare Olsson hade spenderat tid i Amerika och där han lärt sig det stundande yrket. Det antas därmed att de femton hus och två villor han lät uppföra just fick namnen ”Amerikavillorna”.

Det är med stor glädje vi för minnet vidare genom att namnge kvarteret till ”Byggmästaren”.

Detta är ett väldigt spännande projekt, med många bra och nödvändiga åtgärder. Vi ser med spänning fram emot att arbeta vidare med detta projekt.

Vi kommer löpande uppdatera denna sida med information och de fortsatta planerna. Har ni frågor kring denna ombyggnation får ni mer än gärna kontakta oss på 0173-425 50.

20200916_161717