10 January 2022

Covid-information - uppdaterad

Vi ges, likt många andra, nu skäl att vidta åtgärder för att begränsa den smittspridning som sker i vårt samhälle. Denna sida uppdateras allt eftersom vi inför eller tar bort en tillfälligt införd rutin.

19/1-22
Dessvärre har vi på Östhammarshem drabbats av den spridning som sker just nu. Vi har ett antal medarbetare hemmavid i sjukdom, vilket kommer att påverka vår arbetsbelastning en stund framöver. 

Vi har därmed, utöver de redan insatta åtgärderna kring stängda kontor, fått vidta vidare åtgärder i form av utvärdering av felanmälningar och dess åtgärder.
Våra bovärdar kommer i det närmaste endast att hantera de felanmälningar som är att anse som akuta. Detta då vi dels är underbemannade och dels för att minimera den kontakt vi har med våra kunder i deras hem.
I de fall då vi behöver besöka våra kunder, och vi inte kan finna en tid då lägenheten är tom, kommer vi bära munskydd och ber att ni som kund vistas i ett annat rum under tiden för arbetet. 

Då även vårt nystartade miljöteam är drabbat av detta, kommer vi att få arbeta efter bästa förmåga och bedömning vad gäller vår trapphusstädning. Vi ber om överseende om ni upplever att det tar lång tid tills dem kommer till ert bostadsområde, men vi försäkrar att vi gör så gott vi kan - under rådande omständigheter. 

Till de kunder som erbjuds lägenhet hos oss råder nu dessvärre en grundprincip om att vi inte kan erbjuda visning av lägenheterna.
Vi kommer göra så gott vi kan, för att tillhandahålla annat material som kan underlätta beslutsprocessen. Detta kan vara exempelvis bilder från lägenheten eller en filmsekvens från den. I de fall då visning är möjlig kommer de som erbjuds lägenheten att få kännedom om det. 

10/1-22
För att minimera risken för smittspridning, i denna smittspridning som råder, har beslut fattats om att hålla kontoren stängda för besök tills vidare.

Under tiden för denna stängning når ni oss som vanligt på telefon 0173-425 50, måndag till fredag mellan kl. 09.00-14.00 (lunchstängt mellan 12.00-13.00).

Det går även bra att maila oss på info@osthammarshem.se så besvarar vi er så snart vi kan. 

Gäller ditt ärende en felanmälan eller en brist i ditt boende, kontakta din bovärd. Telefonnummer till bovärden återfinns på hemsidan alternativt i trapphuset där du bor.

Kontrakt som ska till uthyrningen samt övrig post, kan antingen postas eller lämnas i vårt brevinkast vid huvudkontoret i Gimo (Vilhelm Haglunds väg 4).

Utöver denna åtgärd kommer både medarbetare hos Östhammarshem och våra entreprenörer att vidta försiktighet när vi utför arbeten i och kring våra lägenheter.
Fortsatt användande av handsprit och munskydd, där behov finns för det, samt att vi kommer vara noga med att hålla avstånd till varandra när vi behöver besöka er. 

Vi hoppas att detta blir en kort stängning, och att vi snart kan välkomna Er åter.

Ta hand om Er!