25 October 2021

Dags för en ny vattensparande kampanj!

Efter föregående års fantastiska resultat, i samband med vår vattenbesparande kampanj, ser vi med glädje fram emot att genomföra en likadan kampanj - denna gång med BRIS som donationsmottagare!

När november var över 2020 hade Östhammarshems hyresgäster tillsammans samlat in 53 349 kronor, genom att begränsa sin vattenförbrukning under halva oktober och halva november. Dessa pengar donerades då till Cancerfonden, för att uppmärksamma deras arbete med det rosa och blå banden.

Eftersom vi nådde så fantastiska resultat under denna kampanj, känner vi att det är dags att göra det igen!
Under november månad kommer vi mäta, kontrollera och jämföra med år 2019 (för att utgå från normvärden). I början av december kommer vi ha ett resultat att presentera, och summan detta genererar kommer detta år skänkas till BRIS - Barnens Rätt I Samhället. 

BRIS arbetar, med barnkonventionen som grund, för att stötta barn i utsatta situationer. Dem bidrar till att mobilisera samhället och påverka beslutsfattare så att barns rättigheter tillgodoses.
Däribland finns bland annat barns rätt till socialt stöd och skydd från våld. 

Östhammarshem har, sedan barnkonventionen blev lag arbetat aktivt, i olika sammanhang där våra "små" hyresgäster kan komma att påverkas, för att boendemiljön ska bli så bra som möjligt. Detta går igen i allt från planeringen av vår utemiljö till vårt samarbetsinitiativ "Våga Värna!", en samverkan mellan oss, Polisen, Socialtjänsten och vår trygghetsjour Skadeservice. Arbetet runt Våga Värna! tar avstamp i att uppmärksamma våld i nära relationer, i vilket barn blir otroligt påverkade. 

För att underlätta för er, kommer här lite vatten-tips och info:
- En person i Sverige förbrukar omkring 140 liter vatten per dygn. Av detta går endast 10 liter åt till mat och    dryck.
- Ställ in tillbringare/flaskor med vatten i kylen - på så vis slipper ni spola massa onödigt vatten innan det       blir kallt.
- För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
- Be bovärden laga droppande kranar och rinnande toaletter - en droppande kran kan förbruka 55 liter per     dygn, en rinnande toalett så mycket som 1900 liter per dygn.
- Stäng av kranen medan ni borstar tänderna. En familj om fyra personer kan tillsammans spara 100 liter   per dag på detta sätt. 

Fakta inhämtad från https://www.norrvatten.se/dricksvatten/sparavatten/

Läs gärna mer om BRIS arbete på www.bris.se

Vi hoppas, såklart, att vi tillsammans kan toppa föregående års resultat och att alla våra hyresgäster har detta i åtanke under november.

Tillsammans bidrar vi till en god sak!