18 October 2022

Dags för vår kundenkät!

Vartannat år mäter Östhammarshem sitt NKI - Nöjd Kund Index. I år är det ånyo dags, och enkäten skickas ut till våra hyresgäster under vecka 43.

Ska man kunna möta förväntningar och säkerställa att man arbetar med rätt saker - då måste man se till att ha kännedom om vad dessa är! Då behöver man även fråga - det är det sätt vi faktiskt kan få veta, exakt. 

För att vi ska säkerställa att vi arbetar med rätt saker mäter vi hur nöjda våra hyresgäster är med oss idag. På detta vis kan vi utröna vilka delar våra hyresgäster tycker är bra och vilka delar de tycker att vi bör lägga mer fokus på. 

Uppdraget för årets NKI-enkät har tilldelats Origo Group - som de senaste åren har varit dem vi använder för att mäta. Enkäten kommer att distribueras till våra hyresgäster under v. 43. När svaren sedan sammanställts kommer vi ha en intern presentation kring underlagen och följer sedan upp detta med att sätta handlingsplaner kopplade till de områden som vi, enligt våra hyresgäster, behöver lägga fokus på.

I år väljer Östhammarshem att donera 10 kronor per enkätsvar till Barncancerfonden - så här finns en möjlighet att med liten ansträngning vara med och bidra till något väldigt viktigt!  

NKI Håkan Erika