06 September 2021

Den nya mötesplatsen för barn och unga i Österbybruk

Våren 2021 mottog Östhammarshem samtal från en hyresgäst, en kille i 11-års åldern, som bor hos oss i Österbybruk. Det blev starten till den nya mötesplats, som nu står färdig, för barn och unga.

I samband med att Barnkonventionen blev lag i Sverige, påbörjades samtal hos Östhammarshem kring hur vi kunde vara bidragande kring att arbeta utefter den. När lagen trädde kraft gav den tyngd till att fortsätta vårt arbete i de arbetsmoment vi redan väger in den i, exempelvis i vårt arbete gällande samverkan med Polis och socialtjänst, men vi landade ganska snart i att vi ville utvidga våra möjligheter att väga in Barnkonventionen i vårt arbete. 

Under tiden för dessa samtal, inom företaget, mottar vi ett samtal. Det är en hyresgäst, som bor i Österbybruk. Denna hyresgäst visar sig vara en 11-årig kille, som hade funderingar kring om det var vi som ägde den redan existerande tennisplanen i ett av våra bostadsområden. Han ville framföra att det var lite trist att den ytan inte användes till något roligt. Vi såg, såklart, vår chans och frågade hyresgästen om vad som efterfrågades, vad önskade de unga i Österbybruk av sin utemiljö. Pojken berättar, passionerat, att dem åker mycket kickbike och cykel. Han berättade att han och jämngamla gärna åkte till Östhammar eller Tierp, för där fanns det avsedda banor för detta. 

Här såddes ett frö och det blev startskottet för det som idag är Mötesplats - Österbybruk, en plats för hela ortens barn och unga att samlas på för umgänge och fysisk rörelse! 

Pumptracken Österbybruk

Vi landade ganska snart i att vi, med anledning av den input vi fått från målgruppen, skulle montera en Pumptrack, en gummiförsedd bana med velodromer som man kan cykla eller sparka sparkcykel på. Vi kompletterade även platsen med en Panna-bur, som riktar sig mot snabbt bollspel för mellan 2-4 personer åt gången. 

Vi fann en lokal återförsäljare, Österby plåt och smide, som på ett snyggt och smidigt sätt även skötte monteringen av utrustningen. Det blev ett snabbt kvitto på att vi var rätt ute, samma dag som färdigställandet av ytan var stod barnen med sina cyklar och frågade "Är ni klara snart?"

Pumptrack med kids

Vi ville så gärna att denna plats skulle präglas av dem som skulle nyttja den - barnen i Österbybruk!
Det vi själva varit med och bidragit till, blir vi mer benägna att ta hand om.
Med detta i åtanke bjöd vi därmed in till officiell invigning, söndag den 5 september 2021.
För att ge denna plats liv, och ansvarstagande känsla, tillskapades åtta träplank.
Planken mäter ca 3x2,5 meter och fick agera canvastavlor för barnen som besökte invigningen. Vi bjöd in till fika och bad om hjälp att dekorera dessa plank, likt stora konstverk, med hjälp av målarfärg och sprayfärg. Vilken succé!

Det var passion, glädje, samspel - i alla åldrar tillsammans med samma mål! Vi mottar hejarop, både från barnen och föräldrarna, om att det ska bli så roligt att se dessa konstverk monterade på platsen!
- Rätt ballt att kunna komma hit och se att den där bilden var jag med och målade, sa ett av de besökande barnen.

erika och barnplank 2målning 3

Det är första gången som Östhammarshem genomför denna typ av projekt, där slutmålet är att gynna våra hyresgäster men även ortens invånare överlag - hit kan vem som helst komma och vara, oavsett om man bor hos oss eller inte! 

Och det är då lite extra fantastiskt att resultatet slog högre än alla förväntningar, både för oss men även för våra hyresgäster och platsens nyttjare! 

Vi är så glada att vi lyssnade på vår hyresgäst, det gav oss ett otroligt roligt projekt att driva och genomföra och det gav barn och unga i Österbybruk en rolig plats att vara på!
Vi vill fortsätta sprida denna typ av glädje, inom vårt bestånd, och vi vill fortsätta väga in åsikter från de barn och unga som bor hos oss. Det har därför lagts upp en investeringsplan hos oss, för att säkerställa att detta ska kunna göras på fler orter!

Vi vill rikta ett extra tack till alla som besökte invigningen, och hjälpte oss sätta färg på denna plats! Vi tipsar verkligen om att göra ett besök, dels för Pumptracken men mest för att ta del av den fantastiska konst som barnen i Österbybruk skapat!

plank på plats 4 plank på plats 3