27 September 2021

E-faktura hos Östhammarshem

Det har länge efterfrågats och det är därmed glädjande att kunna meddela att vi nu erbjuder e-faktura som betalsätt för våra hyresgäster!

Vi har under hösten arbetat intensivt med implementeringen utav vårt nya fastighetssystem. Det nya fastighetssystemet bringar många, modernare lösningar både för oss som medarbetare men även för er hyresgäster. Ett moment i denna implementering var byte av leverantör för hantering av utskick av hyresavierna. Detta hanteras nu av iData, och genom dem ges vi även möjlighet till att börja använda oss av e-faktura som betalsätt för er hyresgäster. 

Med e-faktura får du din hyresavi direkt i din internetbank och du slipper då utskicket av pappersavin. Både smidigt och miljövänligt! Det du behöver göra är att anmäla dig via din internetbank.

Gör så här:

Logga in på din internetbank, leta upp var man anmäler elektronisk faktura. Sök upp och välj Östhammarshem i listan och klicka på anmälan. Fyll sedan i de uppgifter som efterfrågas, godkänn/skicka anmälan, klart!
Din e-faktura kommer samtidigt som du skulle fått din pappersavi i brevlådan. Du får ett meddelande när du har en faktura att betala. Du kan då välja att godkänna betalningen direkt eller titta på fakturaspecifikationen innan du godkänner fakturan.

Om ni är två personer på avtalet så behöver Ni se över vem som ligger som första avtalspart, för att kunna fylla i anmälan. Om du önskar vara betalare men är ställd som tvåa på avtalet, fyller du i även "kundens namn (om annan är betalare) samt "kundens personnummer (om annat än betalare). Dessa två punkter ska fyllas med namn och personnummer för den som ligger som första avtalspart på hyresavtalet.

Att betala med vår e-faktura förenklar betalningshanteringen. Du slipper skriva in OCR-numret som behövs för att identifiera fakturan, alla uppgifter är redan ifyllda, och du riskerar inte att skriva fel.
E-fakturans utseende är precis densamma som pappersavin med logga och alla uppgifter på samma sätt. Man kan välja e-faktura även om man har autogiro. Betalningen görs då med automatik från kontot precis som tidigare. Den enda skillnaden är att man inte längre får en pappersavi, utan avin skickas till internetbanken.