29 December 2022

En liten avrundande hälsning

Alla vi medarbetare hos Östhammarshem vill önska ett gott slut på 2022 och ett ljuvligt 2023! Rundar av och knyter ihop säcken gör vår VD, Jessica Eliardsson, genom den sammanfattande hälsningen här nedan. Vi önskar en fin nyårshelg!

Några ord från VD

Åter igen når ett år sitt slut och vi startar snart upp ett nytt.
Tidevarven som blir påtagliga.
Efter att några år skrivit liknande årsreflektioner med beskrivning av hur även Östhammarshem fått Corona-anpassa verksamheten, så tänkte vi nog inför 2022 att kanske vi får slippa den typen av kris-hantering i Sverige och Världen.

Då invaderar Ryssland grannlandet Ukraina och Europa går in i en ny fas av osäkerhet och krig.
En ökad beredskap även i vårt land och i vår verksamhet.
Ganska tidigt under 2022 fick vi inventera och säkerställa skyddsrummen på ett sätt vi inte behövt göra tidigare.
En påtaglig verklighet kom nära oss igen. Först pandemin och nu krig.

Då Östhammarshem är grundat i stiftelseform, så äger vi oss själva. Det vill säga inga ägardirektiv eller krav från någon annan sida kan ställas emot en stiftelse.
Men det djupa och mångåriga samarbetet vi har med kommunen, gjorde att vi kunde säkerställa det antal bostäder kommunen var ålagda att erbjuda de ukrainska flyktingarna, genom EUs Massflyktningsdirektiv.

Under året har även vårt nya Miljöteam arbetat in sig i sina rutiner. 1 januari 2022 övertog vi städ i egen regi. Vi släppte den tidigare entreprenaden och hämtade hem dessa arbeten, som trapphusstäd, renoverings-städ och städbesiktningar. Ett säkerställande av kvalitet, effektivitet och kostnad.
Det är ett gott och glatt team nya medarbetare som berikar vår verksamhet från och med detta året och vidare och det känns jättebra.

Under året har vi tillfört 19 nya lägenheter i Gimo, genom att konvertera lokalyta till bostadsyta. Vi har även gjort detsamma av en liten lokalyta i Östhammar, där en ny bostad kunnat skapats så.
Vi skapar även ca. 11 nya trygghetsbostäder i fastigheten Albrektsgatan i Östhammar.
All yta möjlig till bostäder och vi fortsätter denna inventering och möjliga konverteringar.
I skrivande stund pågår ett sådant arbete i Österbybruk, där en lokal skiftas till bostad.
Vi gör vad vi kan, med det vi har.

Två viktiga avtal har tecknats under året och det ena med Region Uppsala om att upprätta en vårdcentral i Alunda och det andra köpeavtalet med kommunen om att skapa bostäder i Gräsö skola genom vårt köp av den fastigheten.  Två mycket spännande projekt och vi kommer löpande lämna av information när sådan finns att delge, så se till att följa oss på vår hemsida, Facebook och LinkedIn.

Under 2021 skapade vi mötesplats Österbybruk, i form av en cykelbana/pumptrack och bollsportsbur. Under 2022 skapade vi mötesplats Gimo, i form av en upplevelse-stig i central park-miljö. 2023 kommer turen till Alunda och sedan fortsätter vi med alla orter.
Detta är också något som både våra hyresgäster och ortens invånare kan få uppleva och ta del av.
Att må gott i sitt bostadsområde men även i sin ort är så viktigt. Där är vi med och stöttar på det sättet.

Nu blickar vi fram emot ett nytt oskrivet år.
Vi hoppas att 2023 får bringa fred i världen för att undgå mänskligt och naturens lidande och minskad oro i energifrågor, räntefrågor och inflationen. En lugnare kostnadsutveckling med andra ord.

Lika viktigt är det att alla kan få känna en lättnad i sina situationer och att få livspussel att fungera och att utanförskap begränsas och minimeras. Vi arbetar vidare i Våga Värna-projektet, som utgår från grunden att vara trygg i sitt hem. Inget våld någonstans.

För allt det goda som varit och det goda vi kan se fram emot,  vill jag tacka våra hyresgäster som i fin samverkan med oss på Östhammarshem fortsätter att skapa varandras livspussel till det bra.

Våra entreprenörer som också är våra ambassadörer, får vårt stora tack för alla utvecklande insatser under året.

Styrelsen som arbetat med de ständigt nyuppkomna frågorna också – stort tack för er input till verksamheten.

Sist men inte minst – Östhammarshems guldresurs i form av alla medarbetare!
Tillsammans skapar vi så mycket gott i våra samhällen, i områdena och för det skall äras de som äras bör.

Varmt tack!

Låt oss alla fortsätta visa varandra uppskattning 2023 och vidare.

Från mig och oss alla, till Er alla  - Ett riktigt Gott Nytt År!   Tack 2022.

Med värme och ljus,

Jessica