26 September 2023

Hej och välkommen till en värld av möjligheter!

Som ni tidigare har fått information om så har Stiftelsen Östhammarshem valt oss, Open Universe som ny leverantör av bredbandstjänster till sina boende i anslutna fastigheter.

OPenU3

VAD HÄNDER NU? 

Under veckorna 40 - 44 kommer arbetet med att flytta över anslutna fastigheter från Telia till vår plattform äga rum. Har du en tjänst på bredband, telefoni och/eller TV från någon av leverantörerna i vårt nät så flyttas den automatiskt över, du behöver inte göra något. Du behåller ditt nuvarande avtal och din hastighet/TV-paket om din leverantör inte informerar dig om något annat. På nyhetsidan openuniverse.se/kommunikationsoperatorsbyte-i-osthammarshem ser ni vilken dag flytten genomförs för just din adress. Är du företagskund och har en fast IP-adress så kommer den att behöva bytas ut i samband med plattformsbytet, ny IP-adress och information kommer ni att få från er tjänsteleverantör. 

AVISERING OM DRIFTSTÖRNING 

Under dagen när arbetet pågår så kan du uppleva störningar och avbrott i dina tjänster. Om driftstörningen kvarstår, prova att starta om din utrustning. Det gör du enklast genom att:

 1. Dra ur strömkabeln ur din tjänstefördelare, router, TV-box och telefonidosa 

2. Vänta 10 sekunder 

3. Sätt därefter i strömkabeln igen 

Om ni fortfarande upplever problem med era tjänster efter att utrustningen startats om, felanmäl berörd tjänst till Open Universe migreringskundtjänst på telefonnummer 0771-19 50 99. Öppettider kl. 08.00-19.00 

TILL DIG SOM IDAG INTE HAR EN AKTIV BREDBANDSTJÄNST 

Oavsett vilken lösning du har idag på bredband, telefoni och TV så är du välkommen att titta närmare på utbudet i Open Universe öppna nät. Jämför! - Du kanske kan få en snabbare hastighet till ett billigare pris eller ett utökat TV-utbud. Vi har hastigheter upp till 1 Gbit/s och många olika leverantörer och paket att välja bland. Du kan beställa dina nya tjänster tidigast 2 veckor innan din adress flyttats över till den nya plattformen och de aktiveras den dag plattformsbytet äger rum för din adress. På vår portal openuniverse.se/osthammarshem finner du alla våra olika tjänsteleverantörer som erbjuder bredband, TV och telefoni, du gör dina val utifrån dina behov. Önskar du hjälp med din beställning kontakta vår kundtjänst på 0770-82 55 55

KOSTNADSFRI TV-TJÄNST FÖR DIG SOM HAR BASUTBUD FRÅN TELIA 

Östhammarshem har tecknat ett avtal med Allente om ett grundpaket på TV för sina boende, det innebär att om du vill behålla ditt basutbud så måste du beställa en ny TV-tjänst med baskanalerna för 0kr per månad. Du beställer tjänsten ”Grundpaket” från Allente på vår portal openuniverse.se/osthammarshem eller genom att ringa direkt till Allente 0770-27 27 00. Tjänsten är beställningsbar 2 veckor innan din adress flyttas över till den nya plattformen. 

Med vänliga hälsningar Open Universe och Stiftelsen Östhammarshem