15 November 2022

Hyresförhandlingarna är påkallade

Nu stundar en tid av dialog och möten mellan Östhammarshem och Hyresgästföreningen, för att gemensamt nå en överenskommelse kring hyresnivåerna för 2023.

Varje år sker en förhandling mellan Östhammarshem och Hyresgästföreningen för att komma överens om den hyresnivå som ska råda för det kommande året. 

De årliga höjningarna är viktiga - för att vi ska kunna fortsätta arbeta för att hyresrätten ska vara attraktiv och våra hyresgästers boende hållbart. 

Så snart en överenskommelse träffats kommer vi meddela detta till våra hyresgäster.