06 December 2021

Hyresförhandlingarna för 2022 är klara!

De årliga förhandlingarna mellan Östhammarshem och Hyresgästföreningen är nu färdiga och parterna har träffat en överenskommelse gällande den nya hyresnivån.

Hyresrätten är en attraktiv boendeform, och vi vill kunna fortsätta utveckla och underhålla vårt bestånd för att bibehålla den känslan.

De årliga hyreshöjningarna är viktiga för att vi fortsatt ska ges möjlighet att arbeta mot det. Vi har en underhållsplan som ska följas och ett behov av att täcka upp för de kostnader som kommer där kring. Vidare behöver vi följa utvecklingen som sker i landet i övrigt, vad gäller konsumtionsavgifter så som renhållning- och VA-taxa, uppvärmning och liknande.

Överenskommelse har slutits kring en generell höjning om 1,19 % och höjningen blir gällande från och med första (1) januari 2022. 

Vi är tacksamma för goda dialoger med Hyresgästföreningen och är tacksamma för att vi kan fortsätta ge er ”Hem genom hela livet!”

 Har ni vidare frågor kring årets hyresförhandlingar är ni välkomna att kontakta oss på 0173-425 50 alternativt info@osthammarshem.se