16 December 2022

Hyresförhandlingarna gällande 2023's hyresnivå är klara!

De årliga förhandlingarna mellan Östhammarshem och Hyresgästföreningen är nu färdiga och parterna har träffat en överenskommelse gällande den nya hyresnivån.

Hyresrätten är en attraktiv boendeform, och vi vill kunna fortsätta utveckla och underhålla vårt bestånd för att bibehålla den känslan.

De årliga hyreshöjningarna är fortsatt viktiga för att vi ska kunna ta omhand om våra fastigheter framåt. Vi har en underhållsplan som ska följas och ett behov av att täcka upp för de kostnader som kommer där kring. Vidare behöver vi följa utvecklingen som sker i landet i övrigt, vad gäller konsumtionsavgifter så som renhållning- och VA-taxa, uppvärmning och liknande.

I år har förhandlingarna tagit sin grund i den trepartsöverenskommelse som träffats emellan Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen centralt och vi är tacksamma för att vi fått ha goda dialoger även detta, lite svårare, år med Hyresgästföreningen. 

De kommande årets hyresnivå kommer att delges samtliga hyresgäster genom anslag i våra trapphus under måndagen den 19/12.

Nu arbetar vi vidare - för att ge våra hyresgäster "Hem genom hela livet".

Har ni vidare frågor kring årets hyresförhandlingar är ni välkomna att kontakta oss på 0173-425 50 alternativt info@osthammarshem.se