22 September 2023

Krafttag mot olovlig andrahandsuthyrning

Östhammarshem har alltid arbetat flitigt med säkerhetsfrågor i stort, däribland projektet Våga Värna som startades upp 2019, och nu senast skyddsrumsarbeten. Stiftelsens nya styrelse har dessutom valt att lägga extra fokus på just säkerhet. Detta för att Östhammars kommuns invånare ska känna sig tryggare. En stor del av invånarna återfinns ju hos oss. Nu tar Östhammarshem krafttag mot olovlig andrahandsuthyrning. Erika Forslöv, bokonsulent, arbetar med dessa frågor.

DNJ_7616
Hos de allmännyttiga bostadsföretagen kan man de senaste åren se att trygghetsfrågor på nationellt plan har fått högre prioritet rent generellt. Lagar för andrahandsuthyrning skärptes 2019. Efter detta började det arbetas mer aktivt för att komma åt olovlig andrahandsuthyrning.
Tidig vår 2023 tog Östhammarshem kontakt med Bisnode, som genom sina tjänster kan utföra folkbokföringskontroll, och därigenom finna avvikande adresser. Folkbokföringslagen säger att du ska vara folkbokförd där du har din dygnsvila. För att få en första överblick på hur det är ställt hos oss gjorde vi en stor kontroll i början av september.
- Vi fann ett 40-tal felaktigt folkbokförda på totalt cirka 2000 lägenheter, vilket inte var så mycket som vi kanske hade kunnat befara. Av dessa 40 ärenden är en majoritet helt enkelt felaktig folkbokföring, medan ett fåtal uppdagades som olovlig andrahandsuthyrning, säger Erika.
Det är ett konstant och aktivt arbete hos Östhammarshem att motverka olovlig andrahandsuthyrning, särskilt med tanke på det aktuella säkerhetsläget. Detta för att kunna motverka kriminella etableringar och givetvis öka tryggheten för våra hyresgäster, men också för kommunen i stort. Det är möjligt att ansöka om andrahandsuthyrning hos oss, genom att skicka in en blankett för detta. Olovlig andrahandsuthyrning är skäl till uppsägning av hyresavtal.
Upplever man oro kring detta, och kanske har misstanke om ett sådant här fall, får man gärna höra av sig till oss på telefon eller mail. Givetvis har vi tystnadsplikt.