06 December 2021

Låt oss presentera Östhammarshems Miljöteam

Östhammarshem har de senaste 15 åren haft vår lokalvård upphandlad av externa leverantörer men kommer, från och med 1 januari 2022, driva lokalvården i egen regi!

Ett fantastiskt sätt för oss att få veta vad våra kunder efterfrågar, är positiva till samt vad som inte riktigt fungerar är genom vår kundenkät som skickas ut vart annat år. Den enkäten ligger som grund för de mål- och handlingsplaner vi sedan arbetar utefter.

Efter den senast utskickade enkäten, hösten 2020, kunde vi tydligt utläsa att det efterfrågades en högre kvalité på vår lokalvård. Vi kunde även utläsa att avfallshanteringen skapade ett missnöje i många av våra områden. 

Då vi arbetar för att skapa trivsamma boenden fick dessa punkter, ihop med hanteringen av kvalitén på städen i samband med in-och avflyttning från våra lägenheter, hög prioritet hos oss. 

Det är därför glädjande att nu kunna presentera vårt nytillskapade Miljöteam!

Miljöteamets främsta arbetsuppgifter kommer att vara trapphusstädning, tillsyn och städning av biytor så som miljörum, cykelrum och tvättstugor samt städbesiktning i samband med omflyttningar. Vidare kommer de även ha allmän tillsyn av våra områden och trapphus samt hantera det uppföljande arbetet kring skadedjurssanering. 

IMG_0519-2

Miljöteamet består av: 

Milva Bergqvist, Miljösamordnare.
Milva har sedan tidigare 3 års erfarenhet från Nomor AB, där hon bland annat hanterat skadedjursbekämpning.

Josefine Eriksson, Miljövärd.
Josefine har arbetat i 10 år med lokalvård hos Burmans Städ, innan hon nu kommer till oss. 

Jessica Eriksson, Miljövärd.
Jessica, likt Josefine, kommer närmast från Burmans Städ. Även Jessica har varit hos Burmans Städ i 10 år. 

Elin Danielsson, Miljövärd.
Elin kommer till Östhammarshem efter 15 år hos Riksbyggen Uppland, där hon arbetat som lokalvårdare. 

Alexander Berg, Miljövärd.
Alexander kommer närmast från MIAB, där han i 5 år arbetat med tapphusstäd och lägenhetsbesiktningar åt Östhammarshem. 

Är det inte häftigt, 44 års samlad erfarenhet kring de arbetsuppgifter de ska hantera! 

IMG_0517

Vi är enormt glada, och stolta, att kunna välkomna dessa fem nya medarbetare till oss!
Vi är övertygade om att dem kommer att bidra enormt mycket för de som betyder allra mest - våra kunder och trivsamma boenden!