14 June 2022

Minus ett träd = en donation

Hos Östhammarshem är vi måna om att allt vi gör i vårt arbete ska genomsyras av ett hållbart tänkande. Därför beslutar vi nu att ge tillbaka - när vi tar.

Vi eftersträvar att våra bostadsområden ska vara attraktiva att bo i. Inom detta ryms många delar, däribland att se till att träd och växligheten i området tas omhand. För det mesta innefattar detta löpande skötsel men i vissa fall behöver andra åtgärder göras - som som att föryngra eller ta bort träd eller växtlighet som inte mår bra eller som kan vara till skada - genom att det exempelvis växer för nära husfasader eller liknande. 

För att kompensera de fall då vi behöver ta ner eller bort träd i våra bostadsområden har vi nu beslutat att skänka till riktad organisation för trädvård/naturvård. 

1 träd ner = en donation, bra va?