30 December 2021

Några ord från vår VD

Det är dags att summera året 2021 och det görs brukligt genom en nyårshälsning från vår VD, Jessica Eliardsson.

Gott slut - 2021
Vi närmar oss slutet av året 2021 och vi kan snart börja summera och reflektera ännu ett år.
Att just få reflektera är så viktigt och få landa i det som varit men också kunna motiveras av det som komma skall.

Ånyo ett år, likt 2020, med pandemin i en slags förgrund i våra liv och vårt leverne. Dock med 2020-års erfarenhet av pandemi-restriktioner och hantering.
Vi har fått hantera arbeten på rekommenderade sätt, för att minimera smittspridning även under 2021.

2021 har ändå varit ett fint och händelserikt år för Östhammarshem.
Vi har under våren 2021 bytt fastighetssystem (vårt datasystem för verksamhetens alla delar) och effektiviserat detta operativa arbetsverktyg genom en förbättrad digitalisering inom fastighetsförvaltningen. Det nya systemet säkerställer även drift externt, vilket betyder en förbättrad funktion i ”Mina Sidor” för våra kunder etc.
Detta innebär också en förbättrad långsiktig syn av planerat underhåll, även på de större fastighetskomponenterna och med det en förbättrad långsiktig likviditetsbudgetering och ekonomisk översyn. Vi har, i och med detta skapat en egen förvaltningsstruktur för att fortlöpande ha en optimal drift i det nya systemet.

Under våren har även vårt huvudkontor flyttat, inom Gimo.
Vi frigör, genom detta, vår tidigare kontorsyta för 12 nya bostäder i Gimo centrum. Detta genom att Östhammarshem, tillsammans med Östhammars kommun och Region Uppsala, flyttat in i fastigheten Diabasen, mittemot den nya brandstationen. En lokalfastighet som stått tom och varit svåruthyrd/svårsåld.
I denna lokal förvaltar vi nu även en lokal konst-skatt, i samarbete med Knutmassoföreningen/Hembygdsföreningen. Dessa föreningar tillvaratog de stora Gimo-tavlorna i olja, målade av Olle Almgreen, som tidigare fått visats upp och hängt i Gimo Folkets Hus.
Ända sedan Folkets Hus revs har dessa tavlor stått lite undanskymt i Knutmassomuséet.
Tills nu. Tills vi flyttade in i nya lokalen.
Här har vi nu hängt upp dessa tavlor och om man är intresserad att se denna konst, av äldre Gimo-motiv, så är man hjärtligt välkommen på besök hos oss på kontoret Gimo.
Medan pandemins restriktioner råder, är det bra att man ringer oss innan besöket, för en god planering och utrymme.

Organisationen växer och anpassas.
Vi har organiserat oss med tydligare arbetsgrupper som hanterar stora områden som klimat och miljö och ansvar i arbetsuppgifter och rutiner inom organisationens verksamhetsområden.

Vi stärker upp med ytterligare en bovärd i Östhammar, för att kunna frigöra mer tid för viktig och optimerad driftteknik i våra fastigheter.

Kontoret har en tillgång i en ny förvaltningsassistent, för att stärka vår boendekonsultation.

Vi har en ny uteskötsel-entreprenad att hantera och vi ser att vi efter en ”inkörnings-period” kan börja fokusera på utemiljöer lite bättre och kunna lyfta områden.

Till årsskiftet så släpper vi nuvarande entreprenören MIAB som tagit hand om vårt städuppdrag.
Vi kommer nu ha ett eget miljö-team, bestående av 4 personer, som tar hand om vår miljö som städas. Det vill säga trapphus. Lägenheter efter renovering. Städbesiktningar efter avflyttningar. Stöd i utemiljön.
Detta kommer skapa en stabilare och tryggare närvaro i våra områden och fastigheter för våra hyresgäster.
Detta kommer även att skapa en stödjande funktion för våra bovärdar.
Vi välkomnar teamet och vill ni läsa mer om detta och de nya medarbetarna, kan ni göra det under "Aktuellt", här på hemsidan.

Ta gärna del av mer nyheter och aktuell information via vår hemsida, samt vår Facebook-sida och företagssida på LinkedIn.

Må även det nya året fortsätta i en positiv anda.
Jag är så tacksam för så många fina människor runt mig.
Ödmjukt varmt tack till alla våra hyresgäster, utan Er, inget Vi.
Stort tack till våra entreprenörer, som möjliggör våra projekt och underhåll med samma goda anda och medarbetarpolicy som oss alla i Östhammarshem.
Stort tack till vår styrelse, för ett gediget engagemang i verksamhetens alla stora delar.

Sist men inte minst – alla goa medarbetare – guld värda! Med oavbrutet intresse för att få allting att fungera, inför, kring och i boende, finns för alla och anpassar situationer utifrån bästa möjlig mån, i en fortsatt svår tid av pandemi. Fortsätt i den fina serviceandan, som är Östhammarshem. Tack!

Låt oss fortsätta visa varandra uppskattning 2022 och vidare.

Vi alla på Östhammarshem vill tacka Er, för 2021 och

önskar Er ett riktigt fint och gott nytt år!

Var rädd om Er!

jessica

Jessica Eliardsson

VD