11 September 2023

Nevel höjer fjärrvärmepriserna med över 50 %

Nevel har gått ut och aviserat kraftiga prishöjningar fr.o.m. augusti. Höjningarna varierar där den högsta identifierade höjningen är i Billesholm, där bolaget höjt energipriset med 79 %. Se fullständig lista nedan.

Nevel är ett finskt bolag verksamt i Finland, Sverige och Estland. I Sverige äger man 19 fjärrvärmenät i mindre orter. Mer info: Fjärrvärmenät - Nevel

Varför just Nevel behöver höja priserna till en nivå långt över förutspådda inflationen och vad övriga energibolag ansett vara skäligt har de inte gett någon godtagbar förklaring till.

De makroekonomiska utmaningar som är rådande är inte unika för Nevel.

De höga energipriserna drabbar allmännyttan hårt. Allmännyttan vill erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Allmännyttan vill inte och kan inte vältra över dessa kostnader på hyresgästerna. Östhammarshem gör allt vi kan för att medla med Nevel.

Nevel levererar en samhällsfunktion/samhällsnytta genom att äga och förvalta fjärrvärme i ett stort antal kommuner. Som hyresvärd är det svårt att byta energislag.

Vi  ställer oss frågande till Nevels agerande utifrån deras position som samhällsaktör och hur de ser att de kan bidra till en långsiktig ekonomisk hållbarhet när de med mycket kort varsel genomför så pass kraftiga prishöjningar.

Vi ställer oss också frågande till varför prishöjningarna varierar så pass kraftigt, när Nevel återkommande anger att det är prisökningar på biobränsle som är orsaken till de kraftiga höjningarna. I Småland finns Gnosjö där fjärrvärmepriset höjs med cirka 10 procent. Cirka 15 mil öster ut, i Hultsfred, höjs priset med drygt 30 procent. Cirka 15 mil norr om Gnosjö, i Tibro, är höjningarna snäppet kraftigare (35 procent).

Fjärrvärmenät

Energiprishöjning

Sammanvägd höjning

Tillkommande för sammanvägt pris

Billesholm

79%

51%

Flödespris och fast pris

Bjuv

33%

31%

Flödespris och fast pris

Ellös

16%

16%

Effektpris

Gimo

31%

31%

Flödespris, effektpris och fast pris

Gnosjö

10%

9%

Fast pris

Henån

16%

16%

Effektpris

Hjärnarp

77%

56%

Fast pris, effektpris och flödespris

Hultsfred

33%

33%

Fast pris, effektpris och flödespris

Kramfors

28%

28%

Fast pris

Nyland

28%

28%

Fast pris

Smålandsstenar

12%

12%

Fast pris

Tanumshede

28%

28%

Fast pris, effektpris och flödespris

Tibro

35%

35%

Flödespris och fast pris

Valdemarsvik

35%

35%

Fast pris

Vejbystrand

42%

31%

Fast pris, effektpris och flödespris

Årjäng

15%

15%

Flödespris och fast pris

Åstorp

39%

39%

Fast pris

Österbybruk

31%

31%

Flödespris, effektpris och fast pris

Östhammar

31%

31%

Flödespris, effektpris och fast pris

Kontaktuppgifter Sveriges Allmännytta: 

Björn Berggren bjorn.berggren@sverigesallmannytta.se tel: 08-406 55 16

Kontaktperson Östhammarshem: 

Ralf Johansson ralf.johansson@osthammarshem.se tel: 0173-42559