29 June 2023

Ny tjänsteleverantör av bredbandstjänster

Läs mer vad det betyder för dig som hyresgäst!

Stiftelsen Östhammarshem har upphandlat Open Universe som ny leverantör för bredbandstjänster till sina boende i anslutna fastigheter. Open Universe öppna nät erbjuder dig att välja den eller de tjänster som passar dig bäst från en eller flera av tjänsteleverantörerna som finns att välja bland i Open Universe utbud - Valfrihet när den är som bäst, för mer information om Open Universe gå till openuniverse.se 

Har du idag en tjänst på bredband, telefoni och/eller TV via bredbandsuttaget, då behöver du inte göra något.  Du behåller ditt nuvarande avtal och utbud om din tjänsteleverantör inte informerar dig om något annat.  

Skärmbild 2023-06-29 080155

När din adress har flyttats över till Open Universe plattform så kommer det att finnas ett stort utbud av olika  tjänsteleverantörer och tjänster att välja bland och du kan enkelt byta. Mer information om hur det går till  kommer du att få efter sommaren. 

Är du företagskund och har en fast IP-adress så kommer den att behöva bytas ut i samband med plattformsbytet, ny IP-adress och information kommer ni att få från er tjänsteleverantör. 

Arbetet med att flytta över Östhammarshems adresser och fastigheter till Open Universe plattform är planerat att äga rum under oktobermånad. Nyhetssidan openuniverse.se/plattformsbyte-i-open-universe-oppna-nat uppdateras löpande när ny information finns tillgänglig.