11 December 2020

Ny upphandlad entreprenör för vår utemiljöskötsel

Östhammarshem krokar nu arm med Höga Kusten Skog & Fastighet, som ny leverantör utav utemiljöskötsel.

I förra veckan hölls uppstartsmöte med vår nya entreprenör gällande utemiljöskötsel. Höga Kusten Skog & Fastighet kommer från och med den första november ansvara för vår utemiljöskötsel.

Vi känner oss förväntansfulla och spända på att starta upp detta samarbete inför kommande säsong. Höga Kusten har fina referenser från liknande uppdrag i regionen, så det känns lovande.

I denna utemiljöupphandling har vi fokuserat på kvalitet i utförandet och, förutom pris, ställt krav på anbudsgivarnas organisation att anställa sommararbetare från vår kommun samt miljö.

Vi känner oss trygga i att vår nya utemiljöentreprenör har goda förutsättningar att infria detta och vi ser ljust på det kommande samarbetet!

 

Har Ni vidare frågor eller funderingar kring detta kan Ni ringa oss på 0173-425 50 alternativt e-posta oss på info@osthammarshem.se

Höga Kusten