25 October 2023

Nya riktlinjer kring trångboddhet

Östhammarshem inför nya riktlinjer kring trångboddhet, efter beslut från styrelsen. Detta medför förändringar för dig som sökande, nämligen hur många personer som får bo i en och samma lägenheten. Det innebär att vi ger avslag på ansökningar där antal personer, barn inkluderat, överstiger maxantalet för lägenheten.

Numera gäller följande maxantal på boende i en lägenhet:

 • 1 rok – max två personer
 • 2 rok – max tre personer
 • 3 rok – max fyra personer
 • 4 rok – max sex personer
 • 5 rok – max åtta personer

Vad påverkas vid trångboddhet:

 • Ventilation
 • Tvättstugor
 • Badrum
 • Högre belastning på avloppsstammar och vvs.
 • Trapphus
 • Brandväggar/räddningsvägar
 • Förrådsplats
 • Störningar/otrygghet
 • Allmänt högre slitage
 • Högre kostnad för vatten
 • Ur ett barnperspektiv kan det bli problem både med att få ro, vila, sova och att göra läxorna

Utdrag från boverket

Det finns flera sätt att definiera trångboddhet. De kallas ofta trångboddhetsnormer, trots att det snarare rör sig om mått än om normer. Vid norm 2 sätts gränsen för trångboddhet vid högst två personer per rum, exklusive kök och vardagsrum. Norm 3 innebär att det förutom kök och vardagsrum ska finnas möjlighet att ge varje hushållsmedlem ett eget rum, utom makar/partners, som antas dela sovrum.