16 June 2022

Östhammarshem bygger vårdcentral i Alunda

Avtal har nu tecknats mellan Östhammarshem och Region Uppsala för att tillskapa ny vårdcentral och folktandvård i Alunda.

Det är nu klart för Östhammarshem att upplåta ett vårdcentrum på Östhammarshems mark på Centrumvägen 10 i Alunda. 

Östhammarshem har vunnit den hyresvärdsupphandling som Region Uppsala lagt ut och denna vecka tecknades avtalet som gör det verklighet att uppföra en ny vårdcentral och folktandvård i Alunda. 

Projektering av projektet påbörjas under hösten 2022 och byggnationen beräknas vara klar under första halvan av 2027. 

Mer information kommer löpnade!