25 February 2022

Östhammarshem inför Kivra som distributionsätt

Nu tas nästa kliv för en enklare hantering av hyresavin!

iData

Från och med månadsskiftet mars till april kommer Östhammarshem att tillhandhålla Kivra som distributionsväg för våra hyresavier och fakturor. 

Valet att ansluta oss till Kivra kändes naturligt, efter att vi i höstas anslöt oss till e-faktura. Vi ger nu våra kunder möjlighet att helt hantera sina betalningar till oss digitalt. Ett modernare och mer miljövänligt sätt att hantera det. 

Det är många nu, i efterdyningarna av covid-19, som anslutit sig till Kivra som privatperson för att få tillgång till sina covidpass. Det är därmed bra att vet att om man har Kivra så kommer den digitala brevlådan att prioriteras. Detta sker per automatik, och önskar man tillhandahålla sin avi på annat vis, behöver man aktiv själv ta en kontakt med oss för att få det ändrat. 

Vi tror, och hoppas, att detta kommer underlätta för våra kunder och ser nu fram emot att gå live med Kivra.