04 June 2021

Östhammarshem tillskapar mötesplats i Österbybruk

Som ett led i att arbeta utefter barnkonventionen, som nu blivit lag i Sverige, kan Östhammarshem glädjande berätta att vi i september kommer att inviga en mötesplats med en Pumptrack och bollsportsbur, i Österbybruk.

Efter gediget planeringsarbete nu under våren känns det väldigt roligt att äntligen kunna berätta att Östhammarshem, med invigning i början av september, inviger en mötesplats för barn och unga i Österbybruk. På platsen kommer det finnas en pumptrack, en panna-bur, sittgrupper och uppdaterad belysning.

Mötesplatsen kommer bli belägen på den befintliga asfaltsytan invid Dannemoravägen 17. Platsen används idag för bollsport, så det kändes som en lämplig placering, även ur installationssynpunkt. 

Vi vill tillskapa en plats som bjuder in till utomhusvistelse och umgänge, och tilltalar den åldersgrupp som idag inte har fullt lika naturligt till lek och rörelse. 

Pumptrack är en bana där man med hjälp av en pumpande rörelse driver cykeln framåt istället för att trampa. Pumptrack är en perfekt bana där man kan öva sin balans och lära sig nya färdigheter tillsammans med andra. Banan är lämplig för alla åldrar och färdighetsnivåer. Cyklar av alla storlekar, skateboards, inlines och kick-bikes kan användas.

En panna-bur är en typ av fotbollsplan, som bjuder in till snabbt fotbollspel. Detta då buren är rund, och därmed håller bollen i rullning till dess att någon gör mål. Panna-buren lämpar sig för spel mellan två och två eller fyra och fyra, vilket därför gör att det känns som ett lämpligt komplement till Pumptracken. 

Vi kommer även bjuda in barn, lokalt, för att hjälpa till med lite dekorativ finish, mer om detta kommer i en annan information. 

Det känns otroligt roligt att vi har möjlighet att göra detta, som vi tror och hoppas kommer kunna tilltala hela Österbybruk!


pumptrackpanna