03 July 2020

Östhammarshem verkar stöttande, lokalt i kommunen

Östhammarshem stöttar dagligvaruhandeln samt den lokala sjukvården

Det är svåra och krävande tider för många av oss runt om i dels kommunen men även nationellt och internationellt. Östhammarshem lägger stor vikt vid att kunna arbeta med, och engagera sig i, frågor som verkar bidragande på lokal nivå med ett syfte som främjar våran kommun.

Vi fick i fredags kännedom om att situationen gällande förbrukningsmaterial var ansträngd på sjukhuset i Östhammar. Våra medarbetare började direkt att se över våra förråd och lager för att se vad vi kunde bidra med för att underlätta situationen. Det var glädjande, och rörande, att idag få lämna över tre påsar med skyddshandskar och annat material som sjukhuset kan använda för att skydda sig i sitt otroligt viktiga arbete. 

Östhammarshems ledning fattade dessutom, fredagen den 20/3, beslut om att reducera hyran för våra egna lokalhyresgäster. Hyran för april, maj och juni reduceras med 50 %. Vi vidtar denna åtgärd då vi ser att dessa verksamheter drabbas särskilt hårt till följd av de restriktioner som införts i samhället för att hantera Corona.

Vi vill vara med och stötta dessa verksamheter i tider av oro och påfrestning. Vi fortsätter arbeta för att främjar vår kommun!