30 January 2023

Östhammarshems första rökfria boende

Rökning i flerfamiljshus är en fråga som är ständigt aktuell för oss att arbeta med. Det är därför glädjande att kunna berätta att vi ihop med de boende på Vattentornet 1 kommit överens kring att införa rökfritt boende.

Vattentornet 1 är senaste tillskottet av lägenheter inom vårt bestånd. Nyproducerade lägenheter, med fina inglasade balkonger mitt i centrala Gimo. 

I slutet av förra veckan skrevs den sista överenskommelsen på av en av de boende och vi kan nu titulera Vattentornet 1 som ett rökfritt boende!
Rökning i lägenheten kan bli en kostsam historia - både för hyresgästen som avflyttar men även för oss som värd. Nikotinskador kräver extra insatser vid en omflyttning och det är gynsamt för båda parter om dessa går att undvika. Vidare tenderar rökning att kunna bli ett störningsmoment - grannar emellan. 

I samband med inflyttningen på Vattentornet 1 påbörjade vår bokonsulent, Håkan Olsson, dialoger med hyresgästerna på adressen kring huruvida dem skulle ara intresserade av att Vattentornet 1 skulle klassas som rökfritt boende. Det har varit ett antal träffar i umgängeslokalen i huset där det bollats för- och nackdelar, hyresgästerna har kunnat ställa frågor och vädra sina funderingar.
Det landade sedan i en avtalsbilaga, som undertecknas av hyresgästen, kring godkännande om att inte röka i eller i anslutning till lägenheten.

Det känns väldigt bra att, i samråd med de boende, kunnat nå denna överenskommelse - som kommer gynna de boende i slutändan.