21 September 2022

Östhammarshems planer för Gräsö skola

Östhammarshems styrelse har nu haft sitt första sammanträde efter det att kommunfullmäktige i Östhammar beslutat att sälja fastigheten Gräsö skola till Stiftelsen Östhammarshem.

På mötet diskuterades den fortsatta processen för att omvandla skolan till hyreslägenheter, kostnader och inriktning. Vi har även tagit del av olika önskemål från kommuninvånare om att kommande hyreslägenheter ska reserveras för särskilda boendekategorier, exempelvis som seniorbostäder.

Östhammarshems inriktning har hela tiden varit att fastigheten ska utvecklas i dialog med Gräsöbornas representanter, ett arbetssätt som redan varit i gång i flera år. Här har önskemålen som framförts varit att lägenheter behövs såväl för äldre som vill bo lite bekvämare, som för yngre som vill flytta hemifrån utan att lämna ön. Vi har gemensamt uppfattningen att alla åldersgrupper behövs för ett levande skärgårdssamhälle, och avser att fortsätta samarbetet med Gräsöborna under den fortsatta byggprocessen.

Östhammarshem tillträder fastigheten 1/12 2022, men vi är redan i gång med planeringen och diskuterar med kommunen kring de praktiska frågorna. Här finns exempelvis hemtjänstlokalen och förskolans utrymmen, som kommunen fortsatt ska kunna hyra så länge det behövs.

Den översiktliga tidsplanen ser ut som följer, om allt går som vi hoppas:
Köpet avslutas 1/12 2022. Våren 2023 påbörjas projekteringen och byggstart för första omgången, preliminärt åtta lägenheter i olika storlekar, beräknas till hösten 2023.

Hösten 2024 beräknas första inflyttning kunna ske.

Den som är intresserad av att hyra en lägenhet i Gräsö skola bör snarast ställa sig i Östhammarshems bostadskö, se www.osthammarshem.se


Mer information kommer löpande att läggas upp på vår hemsida och vi ser även fram emot att träffa Gräsöborna på plats senare i höst!


Kontakt: info@osthammarshem.se, 0173-425 50

Gräsö 2