07 March 2022

Skyddsrum i Östhammarshems bestånd

Med anledning av rådande läge i vår omvärld, där situationen mellan Ryssland och Ukraina är både tragisk, högaktuell och för vissa en orsak till oro, besvarar vi här några frågor och funderingar kring de skyddsrum som återfinns i några av våra fastigheter.

Det finns ett antal skyddsrum belägna inom Östhammars kommun, och däribland några inom Östhammarshems fastighetsbestånd.
På MSB's (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) hemsida återfinns en interaktiv karta, där man kan klicka sig fram och se var alla skyddsrum är belägna. Klicka här för att komma till kartan!

Östhammarshem har löpande genom åren, ihop med MSB, besiktigat de skyddsrum vi förvaltar. I veckan som var, har insatser gjorts för att kontrollera att vi, ihop med MSB, kan iordningställa dessa inom 48 timmar, om besked om användande når ut och en handlingsplan tagits fram för att möjliggöra det. Det innebär bl.a. annat att säkerställa tömning och tillgodose att behövligt material återfinns i dem. 

Vid händelse av krig, eller allmänfara, uppmanas civilbefolkningen att ta sig till närmaste skyddsrum. Detta kan därmed innebära att de skyddsrum som återfinns i vårt bestånd, nyttjas av andra än boende i våra lägenheter. Det är också viktigt att komma ihåg att skyddsrummen är endast är avsedda för människor. Bilden nedan påvisar hur markeringen för skyddsrum ser ut. 

På MSB's hemsidan finns det mycket god information att läsa. Där kan man bland annat läsa vidare om skyddsrummen, dem har en gedigen FAQ där. Det går även att läsa kring höjd beredskap, hur man kan förbereda sig och mycket mer. MSB's hemsida finner du här!

Ta hand om varandra, stötta varandra och läs på! 

skyddsrum