07 October 2021

Uppstart ombyggnation Vattentornet i Gimo

Huset på Vattentornet 1 är nu utrymt, sedan Östhammarshem, WeMind och Boendestöd flyttat till nya lokaler på Diabasen. Därmed börjar ombyggnationen från lokaler till lägenheter!

Östhammarshems arbete med att förädla i befintligt bestånd fortsätter, och nu har turen kommit till Vattentornet 1, i Gimo.

SH Bygg är den entreprenör som vunnit upphandlingen för detta projekt och Oskar Thyni är utsedd arbetsledare för projektet. Vi träffade Oskar på plats vid Vattentornet och han berättade att dem är väldigt spända på att få genomföra denna ombyggnation. SH Bygg, med Oskar i täten, kommer att avisera berörda hyresgäster med tidplan och planerade åtgärder så att boende ges insyn i projektets framfart. 

Vecka 40 påbörjas arbetet med att stängsla in samt etablera byggarbetsplatsen, genom att bl.a. ställa upp bodar på gården.
Onsdag den 6/10 påbörjas själva rivningsarbetet i huset, då dem river mattor och väggar i de gamla lokalerna. Detta arbete kommer att pågå i omkring 6 veckor och kan komma att medföra en ökning av ljud i samband med att entreprenaden brukar tigersåg och mattstripper.

Till våren kommer arbete med cykel- och soprum påbörjas, där bland annat ny väg till cykelrummet på Vattentornet 3 kommer ordnas. 

Har ni frågor gällande detta projekt är ni välkomna att kontakta oss, antingen per telefon 0173-425 50 eller via e-post till info@osthammarshem.se

Start VT