20 May 2022

Utmanande att hitta boende till 254 ukrainska flyktningar

Alla behöver hjälpas åt att lösa boendesituationen för de ukrainska flyktingarna som kommer till Östhammars kommun i sommar. Lediga lokaler inventeras, dialog förs med privata hyresvärdar och under en period kommer lägenheter som blir lediga att reserveras för ändamålet. – Engagemanget för att hjälpas åt och hitta lösningar är stort, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

För att ge alla kommuner liknande förutsättningar bereder regeringen en ny förordning som innebär att alla kommuner skall vara med och ta emot de Ukrainska flyktingarna. Den nya lagstiftningen kommer att gälla från 1 juli och innebär att varje kommun får ett kommuntal att förhålla sig till. I Östhammars kommuns fall innebär detta 254 personer. Talet räknas fram utifrån befolkningsstorlek, arbetsmarknaden, hur många nyanlända vi tagit emot tidigare samt hur många asylsökande som finns i kommunen.  

Samverkan på hög nivå 

Att hitta boende för 254 personer är en utmaning som kräver samverkan på hög nivå. I dagsläget har vi skrivit avtal på en handfull lägenheter från och med den 1 juli men fler boenden behövs, säger Lennart Jonasson, som samordnar frågan om bostäder för de ukrainska flyktingarna.
Diskussioner förs med privata hyresvärdar. Bostadsmoduler i Alunda och ombyggda bygdeskolor är andra alternativ som undersöks för att vi ska kunna lyckas med uppdraget. Dessutom kommer lägenheter som sägs upp hos Stiftelsen Östhammarshem under en begränsad period att reserveras för ändamålet.
  – Det är självklart för oss att i den här situationen kunna vara med och bidra till en lösning, säger Jessica Eliardsson, VD. 

Stor vilja att bidra 

De flyktingar från Ukraina som kommer hit gör det enligt massflyktsdirektivet, en reglering som aldrig tidigare använts i Sverige. Massflyktsdirektivet innebär;

  • Att alla Ukrainska flyktingar får ett tillfälligt tillstånd som räcker ett år och kan förlängas som längst i ytterligare två år
  • Barn i skolåldern erbjuds skolgång och sjukvård
  • Vuxna som kommer hit har rätt till vård som ej kan anstå och har rätt att arbeta
  •  Det är staten som ansvarar för kostnaderna för mottagandet i Sverige
  • Vuxna har rätt till en ersättning som är på samma nivå som asylsökande får

För att underlätta mottagandet samarbetar Östhammars kommun med flera frivilligorganisationer. De har redan samlat in massor av utrustning för att kunna möblera och utrusta nya boenden. För att klara av att bosätta 254 personer under sommaren är samarbetet med såväl det civila samhället som det privata näringslivet nödvändigt.
  – Jag upplever att det finns stor vilja att bidra i detta arbete och jag hoppas att det kommer att fortsätta så, säger Peter Nyberg.

För frågor kring de nya lagkravet och vad det innebär - kontakta Östhammar Direkt på telefon 0173-86 000

För frågor kring Östhammarshems tilldelning av lägenheter i detta - kontakta kundtjänst på telefon 0173-425 50.